europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

SZCZĘŚLIWE
NUMERY
PN WT ŚR CZW PT
20 18 34 14 5

Znajdź artykuł

Statystyki

liczba odsłon

jesteś dzisiaj

gościem na stronie

 

Kto jest online

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Stypendium otrzyma osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego, która w  roku szkolnym 2016/2017, uzyskała łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

1) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego  w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

2) była co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wniosek o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce dostępne są na stronie internetowej http://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/stypendiazaszczegolneosiagnieciawnauce/20162017/

Facebook