europejska
karta
mobilności

Menu GłówneStypendium szansą na studia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia oferuje stypendia maturzystom, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną po raz pierwszy studia.

Na plakacie https://www.fejj.pl/oprogramie.php?str=17 podane są ogólne warunki uzyskania stypendium, a szczegóły zawiera regulamin dostępny na stronie internetowej Fundacji www.fejj.pl