REKRUTACJA
          2017/2018 
         DOŁĄCZ DO
        NAJLEPSZYCH!

europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Internat-ogłoszenia

 W Internacie
Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
zakończył się nabór na rok szkolny 2016/2017

  • Listy wychowanków przyjętych i nieprzyjętych do internatu można sprawdzić w placówce lub informacja telefoniczna pod numerem: 85 742 42 35
  • Uczniowie ZSHE, którzy nie zostali przyjęci do internatu z powodu braku miejsc znajdują się na liście oczekujących. Będą przyjęci w pierwszej kolejności w  przypadku zwiększenia liczby miejsc w internacie.
  • Uczniowie, którzy zostali przyjęci do internatu, a z różnych powodów nie będą mieszkać w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o niezwłoczne, telefoniczne powiadomienie.

 

Kwaterowanie w Internacie ZSHE
w roku szkolnym 2016/2017

Wychowankowie będą kwaterowani w dniu 31 sierpnia 2016r. (środa) od godz. 14.00.

Wychowankowie mieszkający po raz pierwszy w Internacie proszeni są o dostarczenie 2 zdjęć do dokumentacji.

Rodzice będą mogli uzyskać zaświadczenie dotyczące zameldowania na pobyt tymczasowy w placówce  (niezbędne do ubiegania się o zasiłek).

 

Informacje dodatkowe

 

RADA WYCHOWAWCZA
Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
w Białymstoku

uprzejmie zaprasza RODZICÓW na spotkanie w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godz.14.30,  które odbędzie się w stołówce internatu. Na spotkaniu zostaną  przeanalizowane kwestie opiekuńczo-wychowawcze oraz ustalone zasady współpracy wychowawców z rodzicami.