europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Koło Hotelarsko-Turystyczne

A może do Serbii?

21 marca 2017r. zakończył się cykl czterech spotkań z młodym pasjonatem podróży - Sebastianem Kołpakiem. Prelekcje odbyły się w klasach: IE, IF, IIE i IIF w zawodzie technik hotelarstwa. Sebastian na co dzień jest uczniem Zespołu Szkół Technicznych z Oddziałami Integracyjnymi w zawodzie technik obsługi turystycznej, a raz w miesiącu odbywa krótszy lub dłuższy wyjazd. Prowadzi również swój blog podróżniczy: www.mojatrajektoria.blogspot.com, na którym umieszcza wiele inspirujących historii turystycznych. Sebastian opowiedział młodzieży Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych o swojej podróży autostopowej do Serbii. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni zarówno ekscytującymi przygodami, jak również osobą młodego podróżnika, co dało się poznać po ogromnej liczbie pytań na koniec prelekcji. To była druga wizyta Sebastiana w naszej szkole i mamy nadzieję, że nie ostatnia.

Interaktywna lekcja w Muzeum Historycznym

19 stycznia b.r. uczniowie z Koła Hotelarsko-Turystycznego ZSHE wzięli udział w interaktywnej lekcji pt. „Historia Hotelu Ritz” przeprowadzonej w Muzeum Historycznym w Białymstoku. Młodzież poznała dzieje białostockiego, przedwojennego Hotelu Ritz, m.in. poprzez obejrzenie ciekawej animacji oraz wystawy stałej.

Niezwykłe zajęcia zakończyły krótkie warsztaty, w trakcie których uczniowie zaprojektowali wnętrze pokoju hotelowego.

Programowanie wycieczek

21.12.2016r. odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Organizacji imprez turystycznych”. Jest to 10-godzinny kurs zaplanowany w ramach spotkań Koła Hotelarsko-Turystycznego. Na pierwszych zajęciach uczestnicy kursu mieli okazję poznać zasady programowania wycieczek w zależności od segmentu odbiorców oraz atrakcje turystyczne województwa podlaskiego.

Szczegółowych informacji na temat przynależności do koła udzielają: Pani Marta Spisak i Pani Urszula Strzelińska.

Wycieczka zawodoznawcza do Hotelu Podlasie

24 listopada uczniowie z Koła Hotelarsko – Turystycznego uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Hotelu Podlasie w Białymstoku. Dzięki uprzejmości Pani Urszuli Dębowskiej mogli oni zobaczyć niemal każdy kąt hotelu, łącznie z pralnią. Zwiedzili poszczególne działy i wysłuchali ciekawych opowieści o tym niezwykle klimatycznym obiekcie. Spotkanie uwieńczone zostało wspólnym zdjęciem w Sali Ogrodowej Lipcowego Ogrodu, z którego słynie hotel Podlasie. 

Koło Hotelarsko – Turystyczne ZSHE na Festiwalu Kultur i Podróży „Ciekawi świata”

22 października 2016r. uczniowie należący do Koła Hotelarsko-Turystycznego wzięli udział w wykładzie p. Jędrzeja Majki pt. „Dubaj. W oazie wielkiego luksusu”. Wykład został wygłoszony w ramach Festiwalu Kultur i Podróży „Ciekawi świata”, w kinie Forum.  Uczestnicy z zapartym tchem oglądali zdjęcia i słuchali opowieści prelegenta na temat miasta, które rozwinęło się w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci…

„Piekielny upał. Na pustyni wyrastają jak grzyby po deszczu ogromne drapacze chmur. Pozakręcane na różnych poziomach autostrady powodują, że dostaję oczopląsu. Im bardziej wytężam wzrok, tym mniej widzę, bo unoszący się w powietrzu piasek rozmywa linię horyzontu. Spoglądam na miasto z najwyższego budynku świata. Jestem jednym z 14 milionów turystów, którzy rocznie odwiedzają Dubaj, stolicę emiratu o tej samej nazwie. Liczba ta z roku na rok jest wyższa, bo tu robi się wszystko, by z Dubaju uczynić pępek świata. Tu wszystko musi być naj. Najwyższe. Największe. Najnowocześniejsze. Najdroższe. Najwspanialsze. W Dubaju nic nie powinno już dziwić. Przecież tu, na pustyni, powstał nawet kryty kompleks dla sportów zimowych. Gdzie sypie się śnieg ze sztucznej chmury? Oczywiście w centrum handlowym. Ale Dubaj nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym wyścigu o wszystko, co największe”– tak mówił o swojej wyprawie Jędrzej Majka.

Koło Hotelarsko-Turystyczne rozpoczyna swoją działalność

14 października 2016r. swoją działalność w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych rozpoczęło Koło Hotelarsko – Turystyczne pod przewodnictwem Pani Marty Spisak i Pani Urszuli Strzelińskiej. Uczniowie należący do Koła mają możliwość rozwijania zainteresowań z zakresu hotelarstwa, turystyki, geografii, historii i pilotażu wycieczek. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące:

  • hotelarstwa – opis obiektów noclegowych i gastronomicznych, jakość świadczonych usług i zasady współpracy;
  • obsługi ruchu turystycznego – sposoby i techniki obsługi grup turystycznych, przygotowanie dokumentów, informacji dotyczących realizacji wycieczki, sporządzenie programu wycieczki, kalkulacja kosztów wycieczki;
  • geografii turystycznej Polski i Europy - analiza trasy i treści na mapach topograficznych, przygotowywanie tras imprez turystycznych i ich opis;
  • historii kultury i sztuki - omówienie walorów wybranych regionów turystycznych Polski, Europy i świata.

Uczniowie poza zajęciami teoretycznymi uczestniczą w zajęciach praktycznych – wycieczkach zawodoznawczych, dzięki którym mają okazję zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce, a zarazem ciekawie rozwijać swoje zainteresowania.

Przez cały rok uczniowie będą zbierać punkty za różne formy aktywności:

  • funkcje w zarządzie – jednorazowo 5 punktów;
  • prowadzenie kroniki – jednorazowo 5 punktów;
  • pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych – za każdą 5 punktów;
  • inne formy aktywności – za każdą max. 3 punkty.

Uczniowie z najwyższą liczbą punktów na koniec roku szkolnego otrzymają nagrody, a pozostali uczniowie oceny z wybranych przedmiotów zawodowych.

 

W czasie spotkania organizacyjnego został wybrany Zarząd koła w składzie:

- Przewodnicząca: Magdalena Pankiewicz (kl. 1F);
- Zastępca przewodniczącego: Gabriela Kadziewicz (kl. 2F);
- Skarbnik: Patrycja Sulik (kl. 2F);
- Kronikarze: Edyta Maleszewska (kl. 1F), Justyna Turowska (kl. 1F), Kamila Lubecka (kl. 1F).

Koło Hotelarsko–Turystyczne liczy aż 46 członków.

Regulamin Koła

Koło  Hotelarsko-Turystyczne
Opiekunowie: Marta Spisak i Urszula Strzelińska

 
Uczniowie koła mają możliwość rozwijania zainteresowań z zakresu hotelarstwa, turystyki, geografii,
historii i pilotażu wycieczek. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące:
- hotelarstwa – opis obiektów noclegowych i gastronomicznych, jakość świadczonych usług i zasady
współpracy;
- obsługi ruchu turystycznego – sposoby i techniki obsługi grup turystycznych, przygotowanie
dokumentów, informacji dotyczących realizacji wycieczki, sporządzenie programu wycieczki, kalkulacja
kosztów wycieczki;
- geografii turystycznej Polski i Europy - analiza trasy i treści na mapach topograficznych,
przygotowywanie tras imprez turystycznych i ich opis;  
- historii kultury i sztuki - omówienie walorów wybranych regionów turystycznych Polski, Europy
i świata.
Uczniowie poza zajęciami teoretycznymi uczestniczą w zajęciach praktycznych – wycieczkach
zawodoznawczych, dzięki którym mają okazję zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce, a zarazem
ciekawie rozwijać swoje zainteresowania.  

Spis treści:
 
Program Szkolnego Koła Hotelarsko-Turystycznego

I. Regulamin zajęć pozalekcyjnych
II. Główne założenia i charakterystyka programu
III. Cele edukacyjne
IV. Procedury osiągania celów
V. Przewidywane osiągnięcia celów
 
I. Regulamin zajęć pozalekcyjnych
 
1. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w
Białymstoku.
2. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z inicjatywy nauczyciela. Są dodatkowymi godzinami, za które
nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.
3. Ilość godzin, termin, forma i ramowy plan zajęć ustalane są przez prowadzącego nauczyciela.
Zwyczajowo przyjmuje się, że zajęcia trwają 1 godzinę lekcyjną 2 razy w miesiącu (zależnie od planu
lekcji uczestników kółka). Nauczyciel może z własnej inicjatywy zwiększyć ilość godzin.
4. Nauczyciel może nie wyrazić zgody na udział ucznia w zajęciach lub wyłączyć go z zajęć (czasowo lub
na stałe) w związku z nieprzestrzeganiem przez ucznia zasad właściwego zachowania określanych
przez: Statut Szkoły, regulamin zajęć pozalekcyjnych oraz zasady ustalane przez nauczyciela i uczniów
uczestniczącymi w danych zajęciach.
5. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne kończą się o określonej w planie godzinie. Mogą być one przedłużone
w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność.
6. Odpowiedzialność za jakość zajęć pozalekcyjnych ponoszą prowadzący zajęcia tj. mgr Marta Spisak
oraz mgr Urszula Strzelińska.
7. Pierwsze zajęcia pozalekcyjne rozpoczynają się w październiku 2016 roku.
8. Terminarz zajęć pozalekcyjnych znajduje się do wglądu u prowadzącego.

II. Główne założenia i charakterystyka programu

Działalność hotelarsko-turystyczna wśród młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej Technikum
Hotelarskiego jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego i programu profilaktycznego
szkoły. Nabiera ona szczególnego znaczenia, gdy uczeń dysponuje zwiększoną ilością czasu wolnego, który
odpowiednio wykorzystany, przyczynia się do lepszej realizacji funkcji szkoły. W warunkach współczesnej
cywilizacji, w życiu każdego człowieka i całego społeczeństwa, hotelarstwo i turystyka odgrywają ważną
rolę. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży. Poprzez swoje wielokierunkowe oddziaływanie
odgrywają w sposób ciekawy i niebanalny ważną rolę w kształceniu i wychowaniu młodzieży, w rozwijaniu
ich osobowości. Stwarzają wiele okazji do przeżywania radości, krzepienia zdrowia oraz rozwoju
emocjonalnego i intelektualnego.

Hotelarstwo i turystyka wpływają na wszelkie sfery zachowań uczniów, a co szczególnie ważne, na
rozwój ich zachowań społecznych, patriotycznych i obywatelskich. Dobrowolny udział w imprezach
hotelarsko-turystycznych daje uczestnikom zadowolenie, prowadząc w sposób nieprzymuszony do ich
wszechstronnego rozwoju.

Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest poznanie zakątków naszego miasta, pobliskich
obiektów hotelarskich oraz walorów turystycznych najbliższego regionu i kraju ojczystego. Ponadto
wykształcenie u uczniów nawyku do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu poprzez aktywne
uczestnictwo w pozaszkolnych imprezach turystycznych: wycieczkach zawodoznawczych
i krajoznawczych.  

Program będzie realizowany w formie wycieczek w czasie wolnym od nauki szkolnej. Każdy wyjazd
poprzedzony będzie zajęciami pozalekcyjnymi, w czasie których uczniowie będą planować trasę
i przygotowywać informacje na temat odwiedzanych miejsc. Po każdym wyjeździe odbędzie się
podsumowanie wycieczki. Prowadzona też będzie kronika Szkolnego Koła Hotelarsko-Turystycznego.
Planowane są również spotkania z podróżnikami, relacje z prywatnych wyjazdów (rodzinnych) członków
Koła oraz udział w konkursach o tematyce turystycznej i hotelarskiej.

III. Cele edukacyjne

Cele ogólne:

- zaspokajanie potrzeb poznawczych i intelektualnych uczniów;
- kontakt i współpraca z branżą hotelarska i turystyczną w mieście i w regionie;
- poznanie zawodu hotelarza od strony praktycznej;
- budzenie zainteresowań i pasji poznawczych przez wielokierunkowe aktywne i emocjonalne
zaangażowanie;
- upowszechnianie czynnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Cele szczegółowe:
- zdobycie podstawowych wiadomości dotyczących: funkcjonowania białostockich obiektów hotelarskich
na rynku, środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego najbliższego regionu, działalności
organizacji i towarzystw zajmujących się organizacją ruchu turystycznego;
- opanowanie umiejętności w zakresie: planowania i organizowania wycieczek oraz korzystania z map,
atlasów, przewodników turystycznych, GPS itd.;
- kształtowanie postaw społecznych przez kontakty z ciekawymi ludźmi;
- aktywne uczestnictwo z konkursach, np. Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej;
- kształtowanie umiejętności komunikacji międzyludzkiej.

IV. Procedury osiągania celów:

- udział w wycieczkach krajoznawczych;
- udział w Targach Turystycznych;
- praktyki w hotelach na terenie Białegostoku;
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;
- udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej;
- metody słowne – dyskusje, pogadanki.

V. Przewidywane osiągnięcia celów:

- zna walory krajoznawcze i turystyczne naszego miasta, regionu i kraju ojczystego;
- aktywnie uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych i zawodoznawczych;
- uczestniczy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych o tematyce turystycznej i hotelarskiej;
- potrafi sprawnie posługiwać się Internetem i korzystać z rożnych źródeł wiedzy w celu poszukiwania
informacji np. o noclegach, ciekawych miejscach;
- potrafi korzystać z map turystycznych i przewodników;
- planuje trasę wycieczki;
- wykonuje czynności związane ze sprzątaniem jednostki mieszkalnej oraz obsługą konsumenta.