REKRUTACJA
          2017/2018 
         DOŁĄCZ DO
        NAJLEPSZYCH!

europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

01września 2016 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV Technikum

28 kwietnia 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

16 stycznia 2017 r.

Termin klasyfikacji rocznej

19 czerwca 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

Ferie zimowe

23 stycznia – 05 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

Rekolekcje

Marzec 2017 r.

Egzamin maturalny

04 - 24 maja 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

12 stycznia 2017 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

20 czerwca 2017 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (w klasach czwartych informacje
o  zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego – spotkanie w auli)

30 września 2016 r.

Zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu –  dzień otwarty

Listopad 2016 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

20 stycznia 2017 r.

Zapoznanie z proponowanymi ocenami rocznymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

31 marca 2017 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie
o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych). Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

22–26 maja 2017 r.

Posiedzenia Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

31 sierpnia 2016 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2016 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

16 stycznia 2017 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2015/2016

20 stycznia 2017 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2017 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

24 kwietnia 2017 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I, II, III, THE

19 czerwca 2017 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2014/2015

23 czerwca 2017 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2016 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2016 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

22 grudnia 2016 r.

Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Luty 2017 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2017 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Ślubowanie uczniów klas I

30 września 2016 r.

Dzień Języków Obcych

Październik 2016 r.

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2016 r.

XXI Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2016 r.

Otrzęsiny klas pierwszych

Październik 2016 r.

Studniówka klas IV

Styczeń 2017 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Styczeń 2017 r.

Dzień Patrona Szkoły

19 lutego 2017 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Szkolny Konkurs Recytatorski

II semestr

Ogólnoposki Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2106 r.

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

Kwiecień 2017 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

28 kwietnia 2017 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

05 – 09 września 2016 r.

DNI OTWARTE, FORUM SZKÓŁ,

Luty- 2017 r.

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2016 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

31 października 2016 r.

12 stycznia 2017 r.

13 stycznia 2017 r.

02 maja 2017 r.

04 maja 2017 r.

05 maja 2017 r.

08 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r.