europejska
karta
mobilności

Menu GłówneNasze sukcesy

ZŁOTA SZKOŁA 2018

 

Z radością i dumą informujemy, że nasza szkoła po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych techników w Polsce w słynnym już rankingu miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”, i uzyskała tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY.

Technika w całym kraju, były ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Osiągnięte wyniki plasują naszą szkołę na 2. miejscu wśród techników województwa podlaskiego.

Tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY to sukces, powód do zadowolenia i satysfakcji, to potwierdzenie ugruntowanej, dobrej pozycji szkoły.

Składam serdeczne gratulacje uczniom, nauczycielom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do uzyskania tak wspaniałego wyróżnienia.

 

Wojciech Janowicz

dyrektor szkoły

ZSHE LAUREATEM VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

ZSHE znalazł się po raz kolejny w gronie zwycięzców - laureatów w konkursie na najciekawsze działania realizowane w ramach VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przez Ośrodek Kariery ZSHE pod hasłem: „Bądź autorem swojej kariery”.

Młodzież naszej szkoły brała udział w wielu przedsięwzięciach mających na celu promowanie świadomego planowania własnej  kariery zawodowej.

Sukces jest tym większy, iż konkurowaliśmy z instytucjami z całej Polski, a jurorami konkursu byli wybitni specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań oraz kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

Przedsięwzięcie uzyskało honorowe patronaty: Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szkolnym koordynatorem OTK była Pani Grażyna Łapina – szkolny doradca zawodowy ZSHE.

Sukces naszych uczniów!

W dniach 14-15 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej odbył się ogólnopolski finał III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich. Dwoje uczniów z naszej szkoły – Joanna Lebiedzińska z kl. 3 g i Wojciech Giedrewicz z kl. 4 a, zostali finalistami tej olimpiady. Oboje zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Serdecznie gratulujemy finalistom!

Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Olimpiady.

Opiekun: Iwona Kosińska

Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i innowacyjną myśl techniczną odebrane

W środę 20.09.2017 roku Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz innowacyjną myśl techniczną. Wśród wyróżnionych znaleźli się również nasi uczniowie. Wojciech Giedrewicz uczeń klasy IVA odebrał stypendium za wyniki w nauce, Paulina Hryszko została wyróżniona za osiągnięcia artystyczne, zaś Oksana Charkiewicz, Izabela Klimowicz, Urszula Radziewicz, Natalia Mieleszko oraz Leopold Drewnowski otrzymali stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Nietuzinkowe pomysły i prototypy produktów, takie jak E-dinner (elektroniczny system rejestracji wydawania obiadów), Eko buty (z wymienialną podeszwą i świecącymi sznurówkami o zmierzchu) oraz Gra karciana „Oznakowanie towarów” zostały zauważone przez Kapitułę i nagrodzone.

 Gratulujemy !

Szkoła zawodowa najwyższej jakości!

 

Z przyjemnością informujemy, iż projekt  „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSHE zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców w latach 2016-2018 został uznany za dobrą praktykę w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Do konkursu zgłoszono 104 projekty a patronat honorowy nad konkursem sprawował Minister Edukacji Narodowej.

Ekonomik wśród najlepszych


20 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość, podczas której wyróżniono najlepsze szkoły województwa podlaskiego. Wśród nagrodzonych – nasza szkoła!

- Chcieliśmy uhonorować szkoły, które w województwie podlaskim mają najlepsze wyniki w różnych rankingach, ale też najlepsze wyniki w różnych olimpiadach. Są to szkoły najbardziej aktywne - powiedział Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.

Nagrodę osobiście odebrał dyrektor szkoły Wojciech Janowicz.

 fotografia: Wrota Podlasia

 

Wielki sukces naszej szkoły!!!

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

         Złotą Szkołą 2017 w rankingu ogólnopolskim Perspektywy 2017

 

 Zajęliśmy:

2 miejsce w województwie podlaskim w rankingu Technika 2017

58 miejsce w kraju w rankingu Technika 2017 spośród 1787 Techników

Technika w całym kraju, były ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Gratuluje Nauczycielom i Uczniom!

Dziękuję za codzienne zaangażowanie i pracę dydaktyczno-wychowawczą, za stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi talentów, pasji oraz zainteresowań młodzieży.

Życzę całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów edukacyjnych i nieustającej energii w pomnażaniu dorobku naszej szkoły.

 

Wojciech Janowicz

dyrektor szkoły

Sukces w II Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

15-16 grudnia 2016 r. w Szczecinku odbyły się zawody centralne  II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, której organizatorem jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, zaś patronem naukowym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Wśród 64 uczestników finału z 41 szkół z całej Polski znalazł się uczeń naszej szkoły Wojciech Giedrewicz. Uzyskując tytuł finalisty został zwolniony z wynikiem 100% z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wyróżnienia otrzymali Daniel Wardecki z klasy IIIc oraz Przemysław Maciej Wiszniewski z klasy IVb.

W pierwszym dniu olimpiady odbyła się część praktyczna, podczas której finaliści rozwiązywali test  dotyczący zagadnień ekonomicznych w języku polskim i obcym oraz wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu 10 najlepszych finalistów odpowiadało ustnie na pytania jury.  Wiele pytań dotyczyło tematu wiodącego olimpiady „Handel a gospodarka”.

Oprócz zmagań naukowych wszyscy mieli okazję zwiedzać najciekawsze miejsca Szczecinka, największy na świecie zakład KRONOSPAN produkujący materiały drewnopochodne oraz sprawdzić swoje umiejętności na lodowisku.

 Zwycięzcom gratulujemy.

Nasi uczniowie - stypendystami Prezydenta Miasta Białegostoku

2 września 2016 r. w Auli Magna Pałacu Branickich wręczono akty stypendialne za innowacyjną myśl techniczną oraz akty przyznające stypendia artystyczne. Wśród stypendystów - uczniowie naszej szkoły!

Za innowacyjną myśl techniczną stypendia otrzymały:

  • Justyna Krysztopik
  • Patrycja Malinowska

W dziedzinie twórczości artystycznej stypendium otrzymała

  • Paulina Hryszko

 – Gratuluję wszystkim stypendystom dotychczasowych wyników i sukcesów – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Mam nadzieję, że te stypendia pomogą wam w rozwijaniu swoich pasji i doskonaleniu osiągnięć.

 Stypendium przyznawane jest na cały rok szkolny.

Uczniowie ZSHE finalistami Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”

15 kwietnia 2016 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbył się wojewódzki finał XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”. Do konkursu przystąpiło ponad 60 zespołów z województwa podlaskiego.

Zespół w składzie: Małgorzata Dziejma kl. IIb, Aleksandra Gromadzka kl. IIb i Tomasz Szymanowski kl. IIa zajął I miejsce. Nasi uczniowie jako laureaci etapu regionalnego godnie reprezentowali województwo podlaskie w ogólnopolskim finale w Łodzi (23.04.2016r.) uzyskując największy aplauz widowni.

Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości to rywalizacja stworzona specjalnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która pozwala poznać przedsiębiorczość od praktycznej strony. Celem konkursu jest kształtowanie postawy przedsiębiorczego człowieka oraz rozwój umiejętności interpersonalnych.

Konkurs oparty  na metodzie case study zachęca młodzież do pogłębiania wiedzy ekonomicznej,  pobudza  kreatywność i pomysłowość.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zwycięzcom.