europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Telefony

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl

0800 120 226 - Ogólnopolski policyjny telefon zaufania czynny cała dobę

800 100 100 Helpline - pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych www.helpline.org.pl

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 12 00 02 – Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

INNE NUMERY TELEFONÓW

Pedagog szkolny

„Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce,

złe natomiast owocują same bez trudu."

Demokryt z Abdery

Stypendia św. Mikołaja

            Informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w kolejnej edycji programu „Stypendia św. Mikołaja”.

            Wniosek oraz wymagane dokumenty należy składać do Szkolnego Koordynatora Programu – pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków upływa 22 września 2017 r.

             Po szczegółowe informacje proszę się zgłaszać do Szkolnego Koordynatora Programu - pedagoga szkolnego.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o trzy kryteria:

Czytaj więcej: Stypendia św. Mikołaja

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 11 września 2017 r. do godz.12.00

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania dofinansowania udziela pani Marta Szargiej – pedagog szkolny pokój nr 60/1

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna

Stypendia szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium szkolne oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 15 września 2017 r. do pani pedagog – Marty Szargiej pokój 60/1.

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

Czytaj więcej: Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Informacja o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) proszę o przeprowadzenie w kierowanych przez Państwa szkołach procedury typowania – na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2016/2017 – kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. więcej>>

Stypendia

Stosownie do zapisów uchwały Nr.XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie oraz uchwały Nr. IX/65/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie informujemy, że przysługuje naszym uczniom, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, prawo do stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

Stosownie do zapisów uchwały Nr.LIV/634/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz uchwały Nr. IX/64/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce  informujemy, że przysługuje naszym uczniom, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, prawo do stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

Wnioski oraz regulamin przyznawania stypendiów na rok szkolny 2017/2018 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl: stypendia naukowestypendia artystyczne i złożyć wraz z załącznikami np. do pedagoga szkolnego H. Sajewicz lub do osób z zespołu stypendialnego tj. pani R. Lubas, p. J. Mieleszko do dnia 19 czerwca 2017r.

Stypendia za szczególne osiagnięcia w nauce

Zgodnie z utrwaloną w województwie podlaskim tradycją przyznawania stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), zaszła potrzeba przygotowania Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego, tj. dokumentu poprzedzającego wprowadzenie regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy. Więcej informacji na stronie www.wrotapodlasia.pl oraz u pedagoga szkolnego - Pani Marty Szargiej.

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2016 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA”

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017 w ramach rządowego programu pomocy ,,Wyprawka szkolna".

Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie internetowej http://www.kuratorium.bialystok.pl

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dostępny jest u  pani pedagog – Marty Szargiej pokój 60/1. Termin składania wniosków - 9 września 2016 r.

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Uczniowie, którzy mieszkają w Białymstoku oraz miesięczna wysokość dochodu na osobę w ich rodzinie nie przekracza 514 zł. (netto) mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do dnia 15 września 2016 r. do pani pedagog – Marty Szargiej pokój 60/1

Stypendia dla maturzystów

Maturzysto!

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich.

W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500zł.

 

Jeśli:

- zdałeś egzamin maturalny w 2015 lub 2016 roku,

- w roku akademickim 2016/2017 po raz pierwszy podejmujesz studia,

- mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,

- średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2015 roku nie przekroczył 1110 zł,

zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.

 

Rekrutacja trwa od 11 lipca do 7 września 2016r. (do godz. 16:00).

Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet!

 

Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok [at] fejj.pl

Nasz Fanpage na Facebook'u: www.facebook.com/FEimJJ

Godziny pracy pedagoga

Pedagog Szkolny
Marta Szargiej


Poniedziałek
12.00 – 16.00
Wtorek
11.00 – 15.00
Środa
11.00 – 15.00
Czwartek
13.00 – 17.00
Piątek
10.00 – 14.00


Pedagog Szkolny
Robert Ćwikowski

Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

tel. 85 742-22-30

Placówki

Placówki wspierające uczniów, rodziców i szkołę:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35 tel. 85 742 34 34   
STRONA WWW

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/1 tel. 85 73286 66
STRONA WWW

ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24
STRONA WWW

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
15- 021 Białystok, ul. Orla 6 b, tel. 85 746 06 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28
STRONA WWW

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64
STRONA WWW

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"
15-307 Białystok, ul. Wesoła 17/1 tel. +48 85 74 22 788, kom. 533 544 633
STRONA WWW

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny
15-794 Białymstok,  ul. Gajowa 79
tel. 85 652 54 94
STRONA WWW

Ośrodek Psychoterapii Medycznej
15-264 Białystok, K. Ciołkowskiego 49, tel/fax. 85 65 38 886           
STRONA WWW