europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Telefony

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl

0800 120 226 - Ogólnopolski policyjny telefon zaufania czynny cała dobę

800 100 100 Helpline - pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych www.helpline.org.pl

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 12 00 02 – Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

INNE NUMERY TELEFONÓWPedagog szkolny

„Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce,

złe natomiast owocują same bez trudu."

Demokryt z Abdery

Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym

Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Na stronie internetowej http://www.liniawsparcia.pl znajduje się informacja dotycząca dyżurów specjalistów oraz aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

W ramach Centrum Wsparcia prowadzone jest:

 • telefoniczne Centrum Wsparcia pod nr telefonu 800 70 2222 – bezpłatna linia, która działa 24 godziny/7 dni w tygodniu,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • czat.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Białostockiej Akademii Rodziny

Białostocka Akademia Rodziny (BAR) została utworzona 23 lutego 2013 r. w wyniku inicjatywy Prezydenta Białegostoku. Głównym zadaniem postawionym przed BAR jest szeroko rozumiana edukacja i promocja rodziny. Adresatami działań są: młodzież, małżonkowie, rodzice i dziadkowie.

Pełna oferta na stronie internetowej www.rodzina.bialystok.pl

W czwartek 18 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Samobójstwo. Jak rozpoznać, pomóc, zapobiec…”,

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32, sala nr 32 (III piętro)

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Program wykładu:

 1. Czym jest samobójstwo?
 2. Samobójstwo, a depresja.
 3. Jakie są rodzaje samobójstw?
 4. U jakich ludzi samobójstwo jest formą ucieczki?
 5. Sytuacje podwyższonego ryzyka.
 6. Fakty na temat samobójstw i samobójców.
 7. Niebezpieczne oznaki przepowiadające groźbę samobójstwa.
 8. Próby samobójcze u dzieci i młodzieży.
 9. Czy problem dotyczy Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny?
 10. Gdzie i jak można uzyskać pomoc?
 11. Jak zapobiegać samobójstwom?
 12. Odpowiedzi na pytania.

Wykład poprowadzi lekarz psychiatra.

Stypendia św. Mikołaja

            Informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w kolejnej edycji programu „Stypendia św. Mikołaja”.

            Wniosek oraz wymagane dokumenty należy składać do Szkolnego Koordynatora Programu – pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków upływa 22 września 2017 r.

             Po szczegółowe informacje proszę się zgłaszać do Szkolnego Koordynatora Programu - pedagoga szkolnego.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o trzy kryteria:

Czytaj więcej: Stypendia św. Mikołaja

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 11 września 2017 r. do godz.12.00

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania dofinansowania udziela pani Marta Szargiej – pedagog szkolny pokój nr 60/1

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna

Stypendia szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium szkolne oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 15 września 2017 r. do pani pedagog – Marty Szargiej pokój 60/1.

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

Czytaj więcej: Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Informacja o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) proszę o przeprowadzenie w kierowanych przez Państwa szkołach procedury typowania – na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2016/2017 – kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. więcej>>

Stypendia

Stosownie do zapisów uchwały Nr.XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie oraz uchwały Nr. IX/65/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie informujemy, że przysługuje naszym uczniom, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, prawo do stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

Stosownie do zapisów uchwały Nr.LIV/634/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz uchwały Nr. IX/64/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce  informujemy, że przysługuje naszym uczniom, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, prawo do stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

Wnioski oraz regulamin przyznawania stypendiów na rok szkolny 2017/2018 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl: stypendia naukowestypendia artystyczne i złożyć wraz z załącznikami np. do pedagoga szkolnego H. Sajewicz lub do osób z zespołu stypendialnego tj. pani R. Lubas, p. J. Mieleszko do dnia 19 czerwca 2017r.

Stypendia za szczególne osiagnięcia w nauce

Zgodnie z utrwaloną w województwie podlaskim tradycją przyznawania stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), zaszła potrzeba przygotowania Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego, tj. dokumentu poprzedzającego wprowadzenie regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy. Więcej informacji na stronie www.wrotapodlasia.pl oraz u pedagoga szkolnego - Pani Marty Szargiej.

Godziny pracy

Pedagog Szkolny
Marta Szargiej


Poniedziałek
12.00 – 16.00
Wtorek
12.00 – 16.00
Środa
9.00 – 13.00
Czwartek
13.00 – 17.00
Piątek
10.00 – 14.00


Pedagog Szkolny
Ewa Repsz-Korotkich

Poniedziałek
9.30 – 11.30
Wtorek
8.30 – 12.30
Środa
12.30 – 16.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

tel. 85 742-22-30

Placówki

Placówki wspierające uczniów, rodziców i szkołę:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35 tel. 85 742 34 34   
STRONA WWW

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/1 tel. 85 73286 66
STRONA WWW

ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24
STRONA WWW

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
15- 021 Białystok, ul. Orla 6 b, tel. 85 746 06 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28
STRONA WWW

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64
STRONA WWW

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"
15-307 Białystok, ul. Wesoła 17/1 tel. +48 85 74 22 788, kom. 533 544 633
STRONA WWW

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny
15-794 Białymstok,  ul. Gajowa 79
tel. 85 652 54 94
STRONA WWW

Ośrodek Psychoterapii Medycznej
15-264 Białystok, K. Ciołkowskiego 49, tel/fax. 85 65 38 886           
STRONA WWW