REKRUTACJA
          2017/2018 
         DOŁĄCZ DO
        NAJLEPSZYCH!

europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Telefony

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl

0800 120 226 - Ogólnopolski policyjny telefon zaufania czynny cała dobę

800 100 100 Helpline - pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych www.helpline.org.pl

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 12 00 02 – Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

INNE NUMERY TELEFONÓW

Pedagog szkolny

„Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce,

złe natomiast owocują same bez trudu."

Demokryt z Abdery

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:

Czytaj więcej: Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Informacja o stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) proszę o przeprowadzenie w kierowanych przez Państwa szkołach procedury typowania – na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2016/2017 – kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. więcej>>

Stypendia

Stosownie do zapisów uchwały Nr.XXV/256/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie oraz uchwały Nr. IX/65/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom uzdolnionym artystycznie informujemy, że przysługuje naszym uczniom, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, prawo do stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

Stosownie do zapisów uchwały Nr.LIV/634/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz uchwały Nr. IX/64/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce  informujemy, że przysługuje naszym uczniom, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, prawo do stypendium na okres roku szkolnego 2017/2018.

Wnioski oraz regulamin przyznawania stypendiów na rok szkolny 2017/2018 należy pobrać ze strony internetowej www.bialystok.pl: stypendia naukowestypendia artystyczne i złożyć wraz z załącznikami np. do pedagoga szkolnego H. Sajewicz lub do osób z zespołu stypendialnego tj. pani R. Lubas, p. J. Mieleszko do dnia 19 czerwca 2017r.

Stypendia za szczególne osiagnięcia w nauce

Zgodnie z utrwaloną w województwie podlaskim tradycją przyznawania stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), zaszła potrzeba przygotowania Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego, tj. dokumentu poprzedzającego wprowadzenie regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy. Więcej informacji na stronie www.wrotapodlasia.pl oraz u pedagoga szkolnego - Pani Marty Szargiej.

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2016 ROKU „WYPRAWKA SZKOLNA”

Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2016/2017 w ramach rządowego programu pomocy ,,Wyprawka szkolna".

Szczegółowe informacje  dostępne są na stronie internetowej http://www.kuratorium.bialystok.pl

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dostępny jest u  pani pedagog – Marty Szargiej pokój 60/1. Termin składania wniosków - 9 września 2016 r.

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Uczniowie, którzy mieszkają w Białymstoku oraz miesięczna wysokość dochodu na osobę w ich rodzinie nie przekracza 514 zł. (netto) mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do dnia 15 września 2016 r. do pani pedagog – Marty Szargiej pokój 60/1

Stypendia dla maturzystów

Maturzysto!

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich.

W roku akademickim 2016/2017 Fundacja zamierza przyznać 600 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500zł.

 

Jeśli:

- zdałeś egzamin maturalny w 2015 lub 2016 roku,

- w roku akademickim 2016/2017 po raz pierwszy podejmujesz studia,

- mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,

- średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w 2015 roku nie przekroczył 1110 zł,

zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na naszej stronie.

 

Rekrutacja trwa od 11 lipca do 7 września 2016r. (do godz. 16:00).

Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet!

 

Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok [at] fejj.pl

Nasz Fanpage na Facebook'u: www.facebook.com/FEimJJ

Stypendia dla rodzin z dziećmi w ciężkim stanie klinicznym

 

Szczegółowe informacje na temat pomocy dla rodzin opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym można znaleźć pod adresem: http://dla-dzieci.spes.org.pl/

 

   

 

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy rodziców na warsztaty organizowane przez Białostocką Akademię Rodziny. Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1 w sali nr 115:

  • „Trening Skutecznego Rodzica” 17 lutego 2016 r. o godz. 16:30.

Trening Skutecznego Rodzica, to cykl 8 spotkań trzygodzinnych, odbywających się raz w tygodniu Umożliwia zdobycie nowych, sprawdzonych umiejętności w komunikacji, aby móc nawiązać dobre relacje z dzieckiem, współmałżonkiem, przyjacielem czy współpracownikiem.

Tematami kursu będą między innymi:

·jak budować autorytet rodzicielski w oparciu o wpływ zamiast siły,

·jak ograniczać sytuacje konfliktowe,

·jak wzmacniać więzi w rodzinie.

 

  • „Jak zapanować nad mediami cyfrowymi w domu”.20 lutego 2016 r. o godz. 17:00

 warsztaty, na których mowa będzie o domowych mediach cyfrowych, jak nimi zarządzać aby nie stały się zagrożeniem dla rodziny.

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję:

- poznać popularne rodzaje urządzeń i aplikacji, z jakich korzystają dzieci i młodzież,

- zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w domowych urządzeniach cyfrowych,

- dowiedzieć się, z jakimi zagrożeniami może się wiązać korzystania z mediów cyfrowych,

- poznać narzędzia techniczne wspierające zarządzeniem mediami cyfrowymi,

- dowiedzieć się, jak stworzyć domowe zasady korzystania z mediów cyfrowych,

- poznać metody skutecznego budowania autorytetu rodzicielskiego i egzekwowania zasad.

 

  • Białostocka Akademia Rodziny zaprasza również do korzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, na które można zapisywać się indywidualnie lub razem ze współmałżonkiem.

Do Państwa dyspozycji będzie psycholog który będzie pełnił dyżury w każdy wtorek w godzinach od 16:00 do 19:00.

Umawianie wizyt prowadzone jest pod numerem telefonu 85 743 67 85.

 

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Formularz wniosku, wzór oświadczenia, druk pouczenia  oraz informacja dotycząca warunków ubiegania się o stypendium szkolne, z którą  każdy wnioskodawca powinien obligatoryjnie się zapoznać dostępne są na stronie internetowej http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć do dnia 15 września 2015r. u pedagoga szkolnego – Marty Szargiej pokój 60/1

Godziny pracy pedagoga

Pedagog Szkolny
Helena Sajewicz


Poniedziałek
09.00 – 13.00
Wtorek
12.00 – 16.00
Środa
09.00 – 13.00
Czwartek
09.00 – 14.00
Piątek
10.00 – 13.00


Pedagog Szkolny
Robert Ćwikowski

Wtorek
09.00 - 12.00
Środa
13.00 - 16.00
Czwartek
14.00 - 16.00
Piątek
13.00 - 15.00

Istnieje możliwość umówienia się na konsultacje w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

tel. 85 742-22-30

Placówki

Placówki wspierające uczniów, rodziców i szkołę:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35 tel. 85 742 34 34   
STRONA WWW

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/1 tel. 85 73286 66
STRONA WWW

ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24
STRONA WWW

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
15- 021 Białystok, ul. Orla 6 b, tel. 85 746 06 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28
STRONA WWW

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64
STRONA WWW

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"
15-307 Białystok, ul. Wesoła 17/1 tel. +48 85 74 22 788, kom. 533 544 633
STRONA WWW

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny
15-794 Białymstok,  ul. Gajowa 79
tel. 85 652 54 94
STRONA WWW

Ośrodek Psychoterapii Medycznej
15-264 Białystok, K. Ciołkowskiego 49, tel/fax. 85 65 38 886           
STRONA WWW