europejska
karta
mobilności

Menu GłówneRekrutacja - pliki do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

pobierz (pdf)

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie  badania lekarskie z zakresu medycyny pracy  uczniów, od 01 kwietnia 2017r.  na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby


pobierz (pdf)

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA


pobierz (pdf)

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM


pobierz (pdf)
ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK  NA ROK SZKOLNY 2017/2018
pobierz (pdf)