europejska
karta
mobilności

Menu GłówneInnowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE

Job-shadowing nauczycieli Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku w ramach programu Erasmus+

W dniach 29.01 – 02.02. 2018 grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechała do Hiszpanii  w związku z realizacją projektu unijnego „Innowacyjne  i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”- praktyki uczniów i job- shadowing nauczycieli. Byliśmy w Granadzie i Cordobie, gdzie odwiedziliśmy szkoły o podobnych profilach jak nasza oraz pracodawców (organizacje turystyczne, sklepy i hotele). Zaprezentowano nam system nauczania obowiązujący w Hiszpanii.  W odwiedzanych szkołach poznaliśmy specyfikę pracy z młodzieżą  oraz przykłady dobrych praktyk. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia praktyczne, wizytowali miejsca praktyk zawodowych. Job- shadowing  polegała na udziale naszego nauczyciela w lekcji (wg branży: hotelarstwo, ekonomia, handel) u  wyznaczonego nauczyciela przedmiotów zawodowych z Hiszpanii.  

Bardzo ważnym, wymiernym efektem udziału w projekcie jest rozwój zawodowy i podniesienie kompetencji nauczycieli ZSHE. Takie spotkania to źródło inspiracji i planowania nowych rozwiązań w pracy nauczyciela. Pomimo dość napiętego programu zajęć nauczyciele zobaczyli również ciekawe miejsca Granady i Cordoby.

Erasmus+

W związku z 30- leciem programu Erasmus, zapytaliśmy ubiegłorocznych uczestników projektu o korzyści płynące z wyjazdu na praktyki zagraniczne. Oto profity, które wymienili:

 -   praktyczna nauka języka obcego
 -   spotkanie z nową kulturą
 -   pokonanie barier językowych i społecznych
 -   nabycie zdolność szybkiego rozwiązywania problemów
 -   otrzymanie dokumentów potwierdzających mobilność międzynarodową
 -   rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 -   liczne wycieczki do najbardziej malowniczych miast w kraju praktyk
 -   usamodzielnienie się, śmiałość w podejmowanych działaniach, pewność siebie
 -   uzyskanie nowych umiejętności zawodowych
 -   zawarcie nowych znajomości w międzynarodowym środowisku.

Mamy nadzieję, że tegoroczni uczestnicy projektu również doświadczą zalet uczestnictwa w projekcie Erasmus +.

JOB- SHADOWING w ZSHE

Job-shadowing to rodzaj projektów, które polegają na wyjeździe do zagranicznej organizacji lub zaproszenia jej przedstawicieli w celu dzielenia się dobrymi praktykami, poznawania nowych metod pracy, wspólnego rozwoju obu instytucji i osób uczestniczących w tych inicjatywach. W listopadzie bieżącego roku 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych z naszej szkoły weźmie udział w projekcie job shadowing nauczycieli w szkole Summa College, Summa Bussines w Eindhoven - Holandia. Przez cały tydzień nasi nauczyciele będą obserwować realia nauczania w holenderskiej szkole średniej. Wkrótce relacja z pobytu!

Wyniki rekrutacji do projektu

18 listopada 2017 r.  ogłoszono wyniki rekrutacji do udziału w kolejnym projekcie międzynarodowym realizowanych w naszej szkole. Grupa 30 uczniów weźmie udział w praktyce zagranicznej, tym razem w Barcelonie w Hiszpanii i Nicei we Francji. Rekrutacja trwała od 4 października 2017 r. i składała się
z trzech etapów: analizy formalnej aplikacji uczestnika, testu językowego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom.

Komisja Rekrutacyjna

WYNIKI REKRUTACJI.

Rekrutacja do projektu

„Innowacyjne  i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”- praktyki

uczniów i job shadowing nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Praktyki naszych marzeń! Zapraszamy - Barcelona i Nicea czekają na uczniów ZSHE!

Komisja rekrutacyjna przypomina że kandydaci ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie „Innowacyjne  i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”- praktyki  uczniów i job shadowing nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 i na wyjazd na praktyki do Barcelony i Nicei

 powinni:

 • przystąpić do testu z języka angielskiego
 • zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną

Test z języka angielskiego odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. (czwartek) o godzinie 14:30 w auli szkolnej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się:

 • Technik ekonomista – w dniu 13 października 2017 r. (piątek) od godz. 14:00 w sali nr 67
 • Technik handlowiec – w dniu 13 października 2017 r. (piątek) od godz. 14:00 w sali nr 67
 • Technik hotelarstwa – w dniu 11 października 2017 r. (środa) od godz. 8:30 klasa IIIe i IIIf oraz 17 października 2017 r. od godz. 8:00 klasa IIId w czytelni szkolnej

Listy imienne dostępne są u koordynatorów projektu: Barbary Gołubowskiej i Teresy Jerzewskiej-Palmer.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci powinni przynieść ze sobą prezentację multimedialną (max. 5. minutową) dotyczącą osobistej  motywacji do udziału w projekcie.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywała się będzie w języku angielskim. Temat to predyspozycje do wykonywanego zawodu oraz umiejętności i cechy charakteru.

W razie pytań skontaktuj się z nami osobiście (koordynatorzy: Barbara Gołubowska i Teresa Jerzewska-Palmer) lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja do projektu

„Innowacyjne  i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”- praktyki

uczniów i job shadowing nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

Praktyki naszych marzeń! Zapraszamy - Barcelona i Nicea czekają na uczniów ZSHE!

Drodzy uczniowie klas III-ich! Od marzeń czas przejść do działania! Wykorzystajcie niepowtarzalną szansę jaką daje wam Program ERASMUS+  i nasza Szkoła.

Od 04 do 08 października 2017 roku trwa rekrutacja do projektu, w którym możecie:

 • nabyć potwierdzone certyfikatami nowe umiejętności i kompetencje,
 • zwiększyć mobilności edukacyjną i zawodową, poziom umiejętności językowych, konkurencyjność zawodową,
 • wzmocnić postawy otwartości oraz rozwijać kompetencje kluczowe np. inicjatywność
  i przedsiębiorczość,
 • planować karierę zawodową z uwzględnieniem ofert europejskiego rynku pracy.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie”

Zapoznaj się z regulaminami rekrutacji i udziału w projekcie:

 • Regulamin udziału w projekcie – pobierz
 • Regulamin rekrutacji do projektu – pobierz
 • Skrócony Regulamin rekrutacji do projektu w roku szkolnym 2017/2018 – pobierz

i złóż komplet dokumentów (załączniki do regulaminu rekrutacji):

 • Zał. 1 – wypełniony formularz aplikacyjny – pobierz
 • Zał. 2 – podpisany regulamin uczestnictwa w projekcie – pobierz
 • Zał. 3 – podpisaną zgodę rodziców – pobierz
 • Zał. 4 – wypełnioną ankietę – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu sala nr 67 w godzinach od 9:00 – 14:00

Liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań skontaktuj się z nami osobiście (koordynatorzy: Barbara Gołubowska i Teresa Jerzewska-Palmer) lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt „Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.09.2017 - 31.08.2019

KOORDYNATOR PROJEKTU - BARBARA GOŁUBOWSKA
ASYSTENT KOORDYNATORA - TERESA JERZEWSKA-PALMER

Autorki projektu - Edyta Woźniewska, Barbara Gołubowska, Teresa Jerzewska-Palmer

Realizator: Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Projekt wpisuje się w realizację Strategii Umiędzynarodowienia ZSHE na lata 2016 - 2021 i przyczynia się do osiągnięcia zakładanych w niej celów strategicznych takich jak: najwyższa jakość kształcenia, szkoła otwarta na otoczenie, szkoła profesjonalnie zarządzana.

Partner projektu - mobilność uczniów: ESPAMOB SPAIN S.L. w Barcelonie (Hiszpania).

Partnerzy projektu - mobilność nauczycieli:

 1. STICHTING ROC SUMMA COLLEGE w Eindhoven (Holandia)
 2. EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS S.L w Granadzie (Hiszpania)
 3. LEXEMA Ltd. w Sliemie (Malta)
 4. YOUR INTERNATIONAL TRAINING w Mallow (Irlandia)

Projekt „Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE - praktyki uczniów i job shadowing nauczycieli” obejmuje mobilność edukacyjną zarówno uczniów jak i nauczycieli, co  jest dla ZSHE od lat narzędziem długookresowego rozwoju. Pozwala przejmować dobre praktyki, wypracowywać

z partnerami rozwiązania wspólnych problemów, modernizować programy nauczania, podręczniki, pomoce dydaktyczne, wprowadzać nowe metody nauczania, łączyć teorię z praktyką, rozpowszechniać kulturę projektową oraz kulturę ewaluacji i monitoringu.

Czytaj więcej: Projekt „Innowacyjne  i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE”