europejska
karta
mobilności

Menu Główne

ZSHE swoim uczniom...

ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Staże - opinie naszych uczniów

Opiniami na temat zakończonych staży zawodowych w ramach projektu „ ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, podzielili się uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa. Bardzo się cieszymy, że wrażenia naszych stażystów są bardzo pozytywne. Nabyte dzięki udziałowi w projekcie doświadczenie zawodowe, z pewnością zaowocuje w późniejszym już dorosłym życiu zawodowym i zwiększy atrakcyjność na rynku pracy.

Czytaj więcej: Staże -  opinie naszych uczniów

Kolejne staże zakończone!

W bieżący roku szkolnym już pierwsza grupa stażystów zakończyła staże zawodowe w ramach projektu „ ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbyli staże m.in. w hotelach: Esperanto, Aristo, Royal, Villa Tradycja, Ibis czy Poniatowski. Ekonomiści i handlowcy rozwijali swoje kompetencje i nabywali nowe doświadczenia zawodowe w takich firmach jak: Salon Sportowy Soccer, Madro Białystok, Leroy marlin Polska sp. z o.o.

Pragniemy również poinformować, ze kolejnych 98 uczniów, z list rezerwowych ze wszystkich zawodów, rozpoczęło udział w projekcie a część z nich w marcu br. zaczęła już staże zawodowe.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z egzaminów kończących staż.

Rekrutacja do projektu

Wakacyjne staże w renomowanych firmach

Wiedza i doświadczenie, umiejętności i predyspozycje oraz pasja do wykonywanego zawodu to klucz do sukcesu zawodowego.

 Wkrótce wakacje, ale nie wszyscy będą odpoczywać…

Część naszych uczniów odbędzie 4-tygodniowe płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych i hotelach, często w wymarzonej firmie znajdującej się poza miejscem zamieszkania.

Młodzież kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa staże odbędzie

- w Hotelu MARRIOTT**** w Sopocie
- w Hotelu SHERATON***** w Warszawie
- w Hotelach SADOVA**** w Gdańsku
- w Hotelu Anders**** w Jabłonkach Starych na Mazurach.

Staże ekonomistów i handlowców będą miały miejsce w przedsiębiorstwach i biurach rachunkowych, m. in. w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym OPTIMA POLSKA zajmującym się odnawialnymi źródłami energii, łączącym najwyższą jakość usług z ofertą handlową; dynamicznie rozwijającej się firmie Adampol S.A., świadczącej usługi logistyczne, magazynowe, serwisowe, transportu i spedycji na najwyższym światowym poziomie, korzystającej przy tym z najnowszych i najlepszych technologii.

Zdobyta wiedza oraz umiejętności z pewnością przydadzą się stażystom w przyszłej pracy.

Należy również zaznaczyć, że staż to nie tylko codzienne obowiązki związane z pracą, ale także doskonała szansa na poznanie nowego regionu, kultury, zwyczajów. To ciągła nauka.

Staże w opinii pracodawców

Po pięciu miesiącach realizacji staży w ramach Projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” poprosiliśmy o opinie pracodawców, u których uczniowie naszej szkoły odbywają staże.

Pracodawcy bardzo wysoko oceniają uczniów i Projekt. Wskazują na korzyści płynące z faktu współpracy.

Młodzież zyskuje cenne doświadczenie zawodowe, poznaje środowisko pracy, zwiększa swoje szanse na zatrudnienie. Pracodawca zyskuje wsparcie w bieżącym działaniu, możliwość lepszego poznania i wybrania młodego pracownika. Szkoła otrzymuje cenne wskazówki do pracy lekcyjnej.

Czytaj więcej: Staże w opinii pracodawców

Dodatkowe staże - wyniki rekrutacji


Dodatkowe staże w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” w roku szkolnym 2016/2017
– WYNIKI REKRUTACJI


Informujemy, że wszystkie osoby, które wyraziły chęć odbycia dodatkowego stażu w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, zostały zakwalifikowane.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom!

WYNIKI REKRUTACJI:

technik ekonomista      technik handlowiec     technik hotelarstwa

Pierwsze certyfikaty ukończenia stażu w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” - rozdane

Odbyte staże zawodowe są bardzo ważnym argumentem na rynku pracy. Większość uczniów naszej szkoły już nie ma złudzeń - samo świadectwo ukończenia szkoły nie gwarantuje znalezienia pracy. Przydatność staży potwierdzają także pracodawcy, którzy twierdzą, że odbyty staż jest ważnym czynnikiem zachęcającym do zatrudnienia kandydata.

W br. szkolnym 143 uczniów ZSHE w trzech zawodach: technik hotelarstwa, technik ekonomista i technik handlowiec ukończy 150-godzinne staże zawodowe u pracodawców.

Uczniowie ZSHE dzięki odbytym stażom mają okazję poznać, jak wygląda branża. Mają też okazję sprawdzenia się w przyszłej pracy w swoim zawodzie, a dzięki otrzymanym za nie certyfikatom, w przyszłości staną się bardziej atrakcyjnymi pracownikami dla swych pracodawców.

6 uczniów ZSHE z klas IV po ukończeniu stażu i zdaniu egzaminu już odebrało certyfikaty.

W dniach 9 - 14 marca 2017 roku w ramach staży zawodowych odbyły się egzaminy: w Hotelach Royal i Podlasie oraz w Biurze Rachunkowym MagArt i firmie ADAMPOL SA.

Karolina Dąbrowska oraz Anna Pawełko (obie stażystki z klasy 4e) przystąpiły do próby pracy w Hotelu Podlasie na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Ich zadaniem była telefoniczna obsługa klienta, zainteresowanego rezerwacją sali konferencyjnej oraz usług dodatkowych z tym związanych. Realizację tego zadania obserwowała komisja w składzie: Pani Wicedyrektor – Alina Kuptel, doradca zawodowy ZSHE – Pani Grażyna Łapina, opiekunowie stażu z ramienia szkoły - Pani Marta Spisak i Pani Urszula Strzelińska oraz opiekunowie z ramienia hotelu - Pani Urszula Dębowska oraz Pan Wojciech Jakimiuk. Po egzaminie obie uczennice otrzymały certyfikaty ukończenia stażu z wynikiem celującym.

Certyfikaty otrzymały już również: Monika Zawistowska, Martyna Drobnikowska, Katarzyna Kardasz i Patrycja Horosz.

Gratulujemy!

Staże rozpoczęte!

Ferie już za nami. Dla niektórych był to czas odpoczynku i relaksu, jednak część uczniów naszej szkoły w tym czasie rozpoczęła staż zawodowy w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. Młodzież z kl. II, III i IV kształcąca się w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa, zdobywa nowe kompetencje i umiejętności zawodowe w trakcie staży odbywających się u regionalnych pracodawców. Staże realizowane są w hotelach, biurach rachunkowych, firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Sprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu
„ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”
za I semestr roku szkolnego 2016/2017

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 Termin realizacji 01.09.2016 – 31.08.2018 (2 lata szkolne)

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 223 uczniów ZSHE zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców w latach 2016-2018.

 Projekt  stawia na ścisłą współpracę z pracodawcami, bez udziału których realizacja zadań zaplanowanych w projekcie nie byłaby możliwa. Pracodawcy, u których realizowane są staże, współdecydują o programach staży oraz ponoszą współodpowiedzialność za rozwój kompetencji zawodowych i społecznych stażystów.

 W ramach projektu proponujemy 283 staże dla 223 uczniów kształcącym się w ZSHE w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa. 60 najlepszych stażystów będzie mogło odbyć staż dwukrotnie.

Staże dotyczą klas II, III i IV.

Obecni uczniowie klas I będą mogli wziąć udział w projekcie będąc uczniami klasy II w kolejnym roku szkolnym.

Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe oraz certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez pracodawcę.

W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano odbycie staży przez 112 uczniów, z tego dla:

  • technika ekonomisty - 47
  • technika handlowca - 20
  • technika hotelarstwa - 45

Uczniowie będą odbywali staż w oparciu o Indywidualne Programy Staży. Ich opracowanie poprzedza określenie preferencji i predyspozycji zawodowych oraz umiejętności zawodowych ucznia w oparciu
o wykonanie testów diagnostycznych pod kierunkiem doradcy.

Wg stanu na 20.01.2017 r.

  • podpisano 15 Listów Intencyjnych z przedsiębiorcami (hotele, biura rachunkowe firmy produkcyjne, handlowe i usługowe)
  • konsultacje z doradcą zakończyły 22 osoby
  • opracowano 22 Indywidualne Programy Staży
  • podpisano umowy o realizację staży z 15 firmami
  • podpisano umowy na realizację staży z 22 uczniami
  • 23 uczniów kl. IV ,3 uczniów z kl. II i 1 uczeń z kl. III rozpocznie staż od 23 lutego (w ferie zimowe)

Opracowały:
Barbara Gołubowska
Iwona Kosińska