europejska
karta
mobilności

Patron szkoły

MIKOŁAJ KOPERNIK (ur. 19.02.1473 w Toruniu, zm. 24.05.1543 we Fromborku) – polski astronom, ekonomista, matematyk, prawnik, lekarz, kanclerz kapituły warmińskiej, kanonik warmiński.

Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w indeksie ksiąg zakazanych (uchwałę o zdjęciu z indeksu podjęto w 1828 r., zrealizowano w 1835 r.).

Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Określa się ją mianem „rewolucji kopernikańskiej”.

Mikołaj Kopernik, jako kanonik warmiński piastujący różne stanowiska w administracji biskupstwa, pisał rozprawy ekonomiczne i udzielał rad królowi polskiemu w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym. W okresie urzędowej dyskusji nad sprawami monetarnymi napisał „Traktat o monetach” (Traktatus de monetis), w którym przedstawił nowożytną teorię pieniądza, w tym ogólne pojęcia dotyczące jego wartości i funkcji. Pokazując ujemne skutki polityki psucia pieniądza na przykładach z historii monety pruskiej, Kopernik sformułował „prawo złego pieniądza”.


W 2005 r. w katedrze fromborskiej odkryto grób Mikołaja Kopernika. Szczegółowy przebieg badań o poszukiwaniu i identyfikacji zaginionego grobu astronoma prezentuje film dokumentalny Michała Juszczakiewicza "Tajemnica grobu Kopernika". Zwiastun filmu i inne ciekawe informacje dotyczące M. Kopernika na

http://www.youtube.com/watch?v=0VpIhdrPle0

http://www.copernicuscodemystery.com/page3/page3.htmlStatua Mikołaja Kopernika, autorstwa białostockiego rzeźbiarza Stanisława Wakulińskiego, odsłonięta w lutym
1973 r., wita wszystkich wchodzących do szkoły.


Kopia obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”
namalowana w 1964 r. przez artystę plastyka, Wiktora Gutkiewicza – zdobi naszą szkołę.