„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa...

Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa...

Projekt „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”

W naszej szkole od listopada 2010 r. jest realizowany innowacyjny Projekt „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”.

Za sobą mamy już I etap – przygotowawczy, który trwał do 30 czerwca 2011 r. Wtedy też powstała wstępna wersja produktu finalnego oraz została opracowana „Strategia jego wdrażania”. Efekty naszej pracy pozytywnie oceniła Krajowa Sieć Tematyczna w obszarze Edukacja i Szkolnictwo Wyższe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, które to podjęło również ostateczną decyzję o przejściu  projektu innowacyjnego do II etapu realizacji.

II etap - wdrożenia rozpoczął się w dniu 04 sierpnia tego roku i będzie trwał do 30 listopada 2013 r.

Obecnie przygotowujemy się do fazy testowania.

Testowanie będzie się odbywało w pierwszej fazie w naszej szkole (ZSHE) a następnie w 8 innych szkołach województwa podlaskiego na grupach 10 – 15 osobowych uczniów oraz w całych  klasach.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www Projektu pod adresem:  http://zshe-projekt.pl

 

Zaproszenie na seminarium - „Praktyka zagraniczna – uczyć się od lepszych”

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
oraz zarząd projektu
serdecznie zapraszają na seminarium nt.

„Praktyka zagraniczna – uczyć się od lepszych”

organizowane w ramach upowszechniania
PAKIETU EDUKACYJNEGO DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH I KSZTAŁTOWANIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH
opracowanego w projekcie
„Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”,
które odbędzie się 7 listopada 2013 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Internatu ZSHE ul. gen. J. Bema 103

Czytaj więcej: Zaproszenie na seminarium - „Praktyka zagraniczna – uczyć się od lepszych”

Zaproszenie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

zaprasza do korzystania

z INNOWACYJNEGO PAKIETU EDUKACYJNEGO DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH (MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII, INFORMATYKI/TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ)
I KSZTAŁTOWANIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH

opracowanego w projekcie

„Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”

Czytaj więcej: Zaproszenie

Mój pomysł na biznes

W dniach 4-10 marca 2013 r. odbył się wyjazd edukacyjny pod hasłem „Mój pomysł na biznes” w ramach Projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Młodzież z Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku oraz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego uczestniczyła w  warsztatach ukierunkowanych na kształtowanie postawy przedsiębiorczej, zakładanie i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego i sporządzania biznes planu tego przedsięwzięcia.

Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z właścicielami agrobiznesu oraz przedstawicielem władz samorządowych na temat wsparcia instytucjonalnego agrobiznesu.

Efektem pracy i współpracy uczniów będą opracowane biznes plany, jako prace konkursowe. Najlepsze spośród nich zostaną nagrodzone.

Warsztaty ekologiczne w Sudetach - Karpacz 6-9 marca 2013 r.

W ramach projektu "NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY" realizowanego przez Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

5 marca 2013 r. grupa młodych ludzi z pięciu podlaskich szkół średnich wyruszyła w kierunku "czarnego trójkąta Europy". Obserwując środowisko (siedliska zdegradowane, poddane rekultywacji, objęte ochroną) oraz zbierając materiały faktograficzne uczniowie dojrzewali do praktycznych działań. Pod kierunkiem profesorów uczestnicy testowali, opracowane w ramach projektu, scenariusze zajęć. Pogłębiali wiedzę ekologiczną i potrzebę kształcenia w naukach ścisłych, by następnie mieć realny wpływ na rozwój cywilizacyjny zachowujący walory i zasoby środowiska.

Czytaj więcej: Warsztaty ekologiczne w Sudetach - Karpacz 6-9 marca 2013 r.

Seminarium podsumowujące „Mój pomysł na biznes” – Biebrza’ 2012

8 listopada 2012 r. w auli naszej szkoły odbyła się konferencja podsumowująca wyjazd edukacyjny nad Biebrzę „Mój pomysł na biznes” w ramach projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Wzięli w niej udział nie tylko uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie, ale również goście z innych szkół, którzy mają jeszcze przed sobą podobne spotkanie z agroturystyką. Seminarium poprowadziła pani Elżbieta Golińska, która zabrała wszystkich obecnych w multimedialną podróż nad Biebrzę. Pełna humoru prezentacja spodobała się uczestnikom seminarium, o czym świadczyły gromkie brawa. Głos zabrała również pani Barbara Gołubowska – koordynator projektu i kierownik wycieczki. Następnie uczestnicy wyjazdu edukacyjnego otrzymali certyfikaty, które wręczyła pani Renata Lubas. Najbardziej emocjonującym momentem seminarium było ogłoszenie wyników konkursu, który stanowił końcowy etap projektu. Zadaniem uczniów było przygotowanie i zaprezentowanie, w formie papierowej i multimedialnej swojego pomysłu na biznes w ramach działalności agroturystycznej. Kryteria oceny prac obejmowały m.in.: oryginalność i pomysłowość, kompletność dokumentacji, zaangażowanie i oczywiście poprawność merytoryczną.

Ogłaszając wyniki, pani Elżbieta Golińska stopniowo budowała napięcie, rozpoczynając od wyróżnień, które otrzymali:

  • Monika Dziadel, Joanna Fiedorczuk i Anna Kiełbaszewska z klasy III f;
  • Wioletta Luckin, Izabela Sakowicz i Paweł Paszko z klasy IV c;
  • Joanna Dobrowolska, Barbara Gruszkowska i Hubert Bojar z klasy IV f;

a kończąc na miejscach nagrodzonych:

I m-ce – Adrian Cyruk, Wojciech Korsak, Patryk Makowski i Jakub Nitkiewicz z klasy IV d;

II m-ce -  Izabela Sarosiek i Justyna Czech z klasy IV e;

III m-ce – Joanna Kruk, Dominika Dzieniszewska i Łukasz Kuźmicki z klasy IV f;

Nagrody w postaci nowoczesnych tabletów za pierwsze trzy miejsca wręczyła pani Dyrektor Alina Kuptel, która gratulowała uczniom zaangażowania i życzyła sukcesów w dalszej edukacji.

Wyjazd edukacyjny nad Biebrzę był cenną lekcją praktyki i niezapomnianym doświadczeniem nie tylko edukacyjnym i poznawczym, ale również życiowym. Młodzież wykorzystała ten czas na integrację oraz wspaniale połączyła aspekt dydaktyczny z odpoczynkiem i zabawą.

„Mój pomysł na biznes” – Warmia i Mazury

W dniach 20 - 26 października 2012 r. odbył się wyjazd pod hasłem „Mój pomysł na biznes” w ramach realizacji projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” . Młodzież z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych oraz czterech szkół współpracujących (Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Mechanicznych, IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce) uczestniczyła w warsztatach, podczas których rozwijała kompetencje przedsiębiorcze.

Uczniowie poznawali ofertę turystyczną regionu mazurskiego pod kątem założenia własnej działalności gospodarczej, poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami agroturystycznymi, m.in. proponującymi program kulinarny, historyczny czy też typowo turystyczny. Codziennie przez pięć godzin uczestniczyli w zajęciach z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Innowacyjna metoda kształcenia zaowocowała wypracowaniem przez uczniów ciekawych biznes planów. Na najciekawszy biznes plan został ogłoszony konkurs którego rozstrzygnięcie nastąpi do końca listopada 2012 r.

Wizyta w centrach naukowo-badawczych

23 października 2012r.w auli naszej szkoły przeżyliśmy ponownie podróż do centrów naukowo-badawczych w TORUNIU, GDYNI i GDAŃSKU. Stało się to za przyczyną seminarium podsumowującego wyjazd realizowany w ramach projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. W lekko już dzisiaj sentymentalną podróż zaprosiła nas ponownie pani profesor Urszula Rybałtowska z ucz. kl. IVC Damianem Szarejko.

Od samego początku podróż urozmaicały nam łamigłówki, krzyżówki, logogryfy i ciekawostki astronomiczno- geograficzne. Perełkami wyjazdu okazały się: dom M. Kopernika, Średniowieczny Zespół Staromiejski Torunia, wystawa interaktywna dot. zmian pow. Ziemi ”Geodium”,” Centrum Hewelianum” - warsztaty o widmie i interaktywna wystawa „Energia, Niebo i Słońce”, Żuraw Gdański, Bazylika WNMP, Trakt Królewski w Gdańsku, warsztaty „Kalejdoskop-przewrotne oko”, Teatr Muzyczny w Gdyni, Jantar-spotkanie z rybakiem,  Malbork-zamek wielkich mistrzów krzyżackich.


Uczniowie winni byli po wizycie w każdym z centrów naukowo – badawczych lub spacerując ulicami Gdańska, Gdyni, Torunia przygotować minimum 2-3 pytania/zadania wraz z odpowiedziami/, które wykorzystano do stworzenia planszowej gry edukacyjnej „Journey to the Sun”. Gra stała się swego rodzaju „mapą edukacyjną” zawierającą maksimum wiedzy jaką mogliśmy wynieść po wizytach
w centrach naukowo-badawczych i na poznawczych spacerach. Zasady gry i moduł astronomiczny przedstawiła ucz. kl IVA Emilia Krasowska. Do modułu geograficznego pilotażowo zaprosiły obecnych uczennice kl. IIIA  Angelika Korolczuk i Julita Olkowska. Toruńskie pierniczki odtworzyły nam niezapomniane wschody i zachody Słońca .Do „Bazy marsjańskiej” przeniósł nas profesor Krzysztof Siemieniuk z uczennicami z kl. IVB Joanną Wnorowską i Jolantą Abramowicz.”
„Cały ten wyjazd  to nie tylko doświadczanie, ciężka praca ale także fantastyczna zabawa, które dostarczyły nam kosmicznej dawki energii  do dzisiaj„ powiedziała profesor Lucyna Rojecka dziękując /obecnym/ koordynatorowi projektu profesor Barbarze Gołubowskiej i profesor Ewie Drewnowskiej.

Biwak matematyczny w Zakopanem

W dniach 9-13.10.2012 r. dziewięćdziesięciu uczniów z klas pierwszych uczestniczyło w Biwaku Matematycznym  w Zakopanem. Był to już 3 biwak matematyczny zorganizowany w ramach projektu „Nauki  ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. W dwóch pierwszych wyjazdach uczestniczyła jedynie młodzież Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych – Beneficjenta. Tym razem byli to uczniowie naszej szkoły i 8 szkół regionu:

-      Zespołu Szkół Gastronomicznych

-      III Liceum Ogólnokształcącego

-      Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych

-      Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2

-      IV Liceum Ogólnokształcącego

-      Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

-      Zespołu Szkół Elektrycznych

-      Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Przez cztery  dni uczestnicy wyjazdu mieszkali w hotelu „Hyrny”, z okien którego rozciągał się wspaniały widok na Tatry i okolice. W trakcie biwaku matematycznego diagnozowano wiedzę uczniów
z matematyki po gimnazjum. Testowano  innowacyjne scenariusze lekcji matematyki, które w przyszłości mają być upowszechnione w innych szkołach na lekcjach matematyki i zajęciach dodatkowych, oraz wdrożone do głównego nurtu polityki oświatowej.

Pogoda dopisywała cały czas, co umożliwiło nam zwiedzanie między zajęciami z matematyki  niepowtarzalnych  miejsc: Willi pod Jedlami (jednego z piękniejszych obiektów w stylu zakopiańskim, zabytkowej drewnianej kaplicy z 1908 r. wybudowanej według projektu Stanisława Witkiewicza), starego Cmentarza na Pęksowym Brzyzku – jednej z narodowych nekropolii, gdzie spoczywają prochy wielu sławnych Polaków m.in. Witkiewicza, Tetmajera, Makuszyńskiego, Sabały i wielu innych. Byliśmy też
w „Willi Koliba” – Muzeum Stylu Zakopiańskiego z przepięknym, charakterystycznym dla stylu witkiewiczowskiego wnętrzem. Zaliczyliśmy pieszą wędrówkę do potoku Strążyskie i wodospadu Siklawa oraz pasmo Gubałowskie,  do którego dotarliśmy  kolejką linową.

Odbyliśmy też wizytę w ośrodku dydaktycznym Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tutaj młodzież zapoznała się z historią Parku, obejrzała wystawę czasową prezentującą historię poznawania Tatr.

W trzecim dniu pobytu wybraliśmy się do Doliny Chochołowskiej, gdzie mieliśmy godzinną przejażdżkę konną bryczkami przez urokliwe zakątki tatrzańskiej doliny. Bawiliśmy się przy muzyce góralskiej przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Wieczorem dnia czwartego obejrzeliśmy w Teatrze Witkacego „Projekt Teatralno-Taneczny IN LIMBO”.

Zwieńczeniem biwaku był jednodniowy pobyt w  Krakowie. Miasto oczarowało nas historią,
jak i architekturą. Widzieliśmy główne zabytki Królewskiego Miasta Krakowa, wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Byliśmy na Wawelu - zwiedzaliśmy wewnątrz Katedrę Wawelską oraz odwiedziliśmy Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, w której spoczywa tragicznie zmarły Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Na Wawelu zobaczyliśmy także słynny arkadowy dziedziniec zamkowy. Przeszliśmy Drogą Królewską przez najstarsze uliczki Krakowa m.in. Grodzką, Franciszkańską, gdzie młodzież mogła zobaczyć „Okno Papieskie”, Pałac Biskupi oraz kościoły ojców Dominikanów
i Franciszkanów. Obejrzeliśmy też dziedziniec Collegium Maius, krakowski rynek - największy plac Europy.

Podczas biwaku zawarliśmy wiele  znajomości. Chwile, które przeżyliśmy, zostaną w naszej pamięci na długie lata.

Warsztaty ekologiczne w Karpaczu

Czterdziestu pięciu uczniów i pięciu opiekunów z Białegostoku: Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych oraz Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie wzięło udział w warsztatach ekologicznych, które odbyły się w dniach 7-10 października 2012 roku w Karpaczu. Wyjazd organizowany był w ramach projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”.


Celem wyjazdu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów. Młodzież uczestniczyła warsztatach biologicznych, geograficznych i z przedsiębiorczości. Uczestnicy wyjazdu diagnozowali zagrożenia środowiska naturalnego regionu oraz tworzyli model turystyki zrównoważonej środowiska lokalnego.

Uczestnikom wyjazdu w trakcie całego pobytu towarzyszyła piękna pogoda, wspaniałe krajobrazy Karkonoskiego Parku Narodowego oraz miła atmosfera tworzona przez uczniów, jak i nauczycieli.

Wyjazd uczniów klas II i III THE do centrów naukowo–badawczych

W dniach 19 – 22.06.2012 r. odbył się wyjazd uczniów klas II i III THE do centrów naukowo – badawczych w Trójmieście i Toruniu finansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Podczas wyjazdu młodzież zgłębiała tajniki nauk przyrodniczych oraz astronomii.

Autokar, na pokładzie którego znajdowało się 45 uczniów pod opieką kierownika wyjazdu - Katarzyny Wieliczko oraz nauczycieli naszej szkoły Lucyny Rojeckiej, Urszuli Rybałtowskiej i Krzysztofa Siemieniuka ruszył spod szkoły w kierunku Torunia w godzinach porannych. Już od pierwszych chwil wszyscy ochoczo zabrali się do pracy. Uczniowie zmierzyli się z mnóstwem ciekawych zadań stworzonych specjalnie na wyjazd. Musieli miedzy innymi rozwiązać szereg krzyżówek, łamigłówek, wykreślanek. W miejscu noclegu czekały na młodzież kolejne zadania takie jak tworzenie gry edukacyjnej czy też budowa modelu bazy marsjańskiej. Podczas wyjazdu młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną największych centrów naukowo – badawczych Torunia i Trójmiasta min.: Centrum Hewelianum w Gdańsku, planetarium w Toruniu, Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni  i innych. Bardzo pracowite cztery dni minęły niczym krótka chwila. Wielu uczniów zadeklarowało chęć powrotu nad Bałtyk, gdyż wyjazd jednogłośnie okrzyknięto najciekawszym wydarzeniem roku szkolnego 2011/2012.

Urszula Rybałtowska