europejska
karta
mobilności

Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych

Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych

Projekt skierowany jest do nauczycieli/lek przedmiotów ekonomicznych oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego,
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli/lek
oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Relacja z II spotkania diagnozującego projektu „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych”

Przeszło rok temu Nauczyciele i Nauczycielki przedmiotów zawodowych rozpoczęli swoją przygodę w projekcie  „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych”. Nadszedł czas na pierwsze podsumowanie.

W dniach 07-08 listopada bieżącego roku odbyło się Spotkanie Diagnozujące, którego celem był sprawdzenie nowych umiejętności Uczestników i Uczestniczek nabytych w trakcie dwutygodniowych praktyk. W spotkaniu uczestniczyła nauczycielka z naszej szkoły Pani Wioletta Wilda. Podczas dwudniowego zjazdu Uczestniczki i Uczestnicy zmierzyli się z testami: teoretycznym i praktycznym oraz przeprowadzili prezentację dydaktyczną. Wszystko pod czujnym okiem Eksperta Kluczowego Marcina Gosławskiego oraz ewaluatorki projektu – dr Edyty Borys. Efekt spotkania diagnozującego był dla wielu  miłym zaskoczeniem, bo świadczył o zdobyciu wysokich umiejętnościach praktycznych i wiedzy teoretycznej. 

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste wręczenie certyfikatów. Ekspert kluczowy podsumował Projekt, wysoko oceniając zaangażowanie nauczycieli i nauczycielek oraz zachęcał do dalszego doskonalenia umiejętności potrzebnych w pracy nauczyciela. Zmagania uczestników i uczestniczek związane z realizacją projektu zostaną przedstawione w specjalnej publikacji książkowej.

 Więcej informacji o projekcie na stronie www.enze.fnm.pl

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej
przez  Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”,
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, 
Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”.

Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych

Nauczyciele przedmiotów zawodowych w swojej pracy dydaktycznej muszą nieustannie doskonalić swoje umiejętności. Patrzeć wielowymiarowo na potrzeby współczesnej gospodarki, by przekazywać uczniom wiedzę i praktyczne umiejętności, przydatne w poruszaniu się na rynku pracy. To z kolei pociąga za sobą konieczność zapewnienia wsparcia i programów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.
Projekt „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych” wychodzi naprzeciw problemom edukacji zawodowej. Realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Projekt skierowany jest do 44 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
Ma on na celu podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli oraz po uwzględnieniu wyników ewaluacji wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedsiębiorstwach. W Projekcie bierze udział również nauczycielka z naszej Szkoły Pani Wioletta Wilda.
To właśnie dzięki współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego już od końca maja  44 nauczycieli/nauczycielek  przedmiotów zawodowych, będzie miało szansę odbyć dwutygodniowe praktyki w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Kontakt nauczycieli z praktyką w przedsiębiorstwach niewątpliwie przyczyni się do podniesienia ich kompetencji zawodowych, a zdobywane w ten sposób doświadczenie umożliwi obserwację i wypracowanie dobrych rozwiązań łączenia kształcenia teoretycznego z praktyką, w kontekście ich wykorzystania i zastosowania w szkole.
Więcej informacji na www.enze.fnm.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej
przez  Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”,
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,
Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”,
Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”