europejska
karta
mobilności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna - czerwiec 2018

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

kwalifikacja

data

godz.

klasa

 

 

 

 

A.18

150 minut

 

22.06.2018 r.

 

 

godz. 12,oo

 

 

 

 

 

kl. III c

 

sala 57  - nr 1-6

25.06.2018 r.

godz. 8,oo

 

godz. 12,oo

sala 57 – nr 7-12

sala 57 – nr 13-18

26.06.2018 r.

godz. 8,oo

 

godz. 12,oo

sala 57 – nr 19-24

 

sala 57 – nr 25-30

A.36

180 minut

 

25.06.2018 r.

 

 

godz. 9,oo

 

 

 

12 osób

 

sala 62

 

T. 11

150 minut

 

 

26.06.2018 r.

 

 

godz. 9,oo

 

kl. II e

sala 35 – nr 1-14

sala 36 – nr 15-28

sala 39 – nr 29-32

 

godz. 9,oo

 

kl. II f

sala 39 – nr 1-10

sala 50 -  nr 11-24

sala 51 – nr 25 – 31

               + 1 uczeń

T.12.

150 minut

26.06.2018 r.

 

godz. 13,oo

kl. IV d 

sala 36 – 1 absolwent  

 

 

A.35

180 minut

 

 

27.06.2018 r.

 

 

 

 

godz. 9,oo

 

 

kl. III a

 

sala 67  - nr 1-14

sala 68 – nr 15-27

sala 43 – nr 17

kl. III b

sala 49 – nr 1-12
       + 8 absolwentów

sala 1 – nr 13-24

kl. III g

sala 62 – nr 1-14

sala 56 – nr 15-27

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - część pisemna - czerwiec 2018

CZĘŚĆ PISEMNA

19 czerwca 2018 r.  godz. 10,oo – 60 min.

kwalifikacja

klasa

 sala

 

 

A.35

kl. III a

sala 52 – nr 1-13

sala 43 – nr 14

sala 53 – nr 15-27

kl. III b

sala 35 – nr 1-12

sala 36 – nr 13-24

kl. III g

sala 39 – nr 1-14

sala 69 – nr 15-27

A.      18

KL. III c

sala 50 - nr 1-15

sala 57 – nr 17

sala 51 – nr 16-30

 

T. 11

kl. II e

 

sala 61 – nr 1-14

sala 63 – nr 15-28

sala 64 – nr 29-32

kl. II f

 

sala 64 – nr 1-10

sala 65 – nr 11-24

sala 67 – nr 25 - 31

 

19 czerwca 2018 r.  godz. 12,oo – 60 min

kwalifikacja

klasa

 

A.36

kl. IV a i IV b

sala 36 –  8 absolwentów

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2018 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 roku

ZESTAWIENIE WYNIKÓW - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ZSHE W BIAŁYMSTOKU - STYCZEŃ 2017

Zawód

(kwalifikacka)

Przystąpili

do cz.pisemnej

Zdali część pisemną

Przystąpili

do cz.praktycznej

 

Zdali część praktyczną

Przystąpili do obu części egzaminu

Zdali obie cęści

egzaminu

Zdwalność egzaminu

w %

liczba

% ZSHE

 

liczba

% ZSHE

 

liczba

%

w woj.

podlaskim

woj.podl.

woj.podl.

Technik

Ekonomista

(A.36 – Prowadzenie rachunkowości)

51

(klasa IVa – 26;

Klasa IVb – 25)

47

(IVa-25;

IVb-23)

ZSHE

92,2%

 

 

50

(klasa IVa -25;

Klasa IVb -25)

46

(IVa-25;

IVb-21)

 

 ZSHE 92%

50

45

90%

71,8%

woj. podl.-82,4%

woj. podl.-71,9%

Technik

handlowiec

(A.22- Prowadzenie działalności handlowej)

26

26

ZSHE 100%

26

26

ZSHE

100%

26

26

100%

92,5%

woj. podl.-96,3%

woj. podl.-96,3%

Technik

hotelarstwa

(T.12-Obsuga gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie))

56

(klasa IVd – 31;

klasa IVe – 25)

56

ZSHE

100%

56

56

ZSHE

100%

56

56

100%

91,4%

woj. podl.-98%

woj. podl.-93%

 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - czerwiec 2017

 

Terminy

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

CZĘŚĆ PISEMNA

20 czerwca 2017 r.
godz. 10,oo – 60 minut

kwalifikacja

klasa

 

A.          18

KL. III c

sala 50 - nr 1-14

sala 51 – nr 15-27

 

T. 11

kl. II d

 

sala 61 – nr 1-15

sala 63 – nr 16-30

kl. II e

 

sala 52 – nr 1-12

sala 53 – nr13-26

kl. II f

 

sala 64 – nr 1-15

sala 65 – nr 16-30

 

20 czerwca 2017 r.
godz. 12,oo 60 minut

kwalifikacja

klasa

 

A.          36

absolwenci (2)

sala 37 –  nr 1-2

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

kwalifikacja

data

godz.

klasa

 

 

A.35 (dk)

180 minut

 

22.06.2017 r.

 

 

godz. 9,oo

 

 

absolwent

 

sala  43 - 1 uczeń

biblioteka

 

A.18 (w)

150 minut

 

 

22.06.2017 r.

 

godz. 8,oo

 

godz. 12,oo

 

 

 

kl. III c

 

sala 57 – nr 1-6

 

sala 57 – nr 7-12

23.06.2017 r.

godz. 8,oo

 

godz. 12,oo

sala 57 – nr 13-18

 

sala 57 -19-24

26.06.2017 r.

godz. 8,oo

sala 57 – 25-27

 

T. 11 (d)

150 minut

 

 

26.06.2017 r.

 

 

godz. 9,oo

 

kl. II d

sala 61 – nr 1-15

sala 63 – nr 16-30

 

 

godz. 9,oo

 

kl. II e

sala 52 – nr 1-12

sala 53 – nr -13-26

 

kl. II f

sala 64 – nr 1-15

sala 65– nr 16-30

A.36 (dk)

180 minut

26.06.2017 r.

 

godz. 9,oo

absolwent

sala 43 – 1

biblioteka

 

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie 25 sierpnia 2017 r.

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2017 - część praktyczna

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

kwalifikacja

data

godz.

klasa

 

T.11

150 minut

09.01.2017 r.

 

 

godz. 9,oo

kl. III d,e,f

sala 43  – 4 osoby

(1-4)

 

T. 12

150 minut

09.01.2017

godz. 13,oo

 

kl. IV d

31 ucz.

 

kl. IV e

25 ucz.

sala 61 – nr 1-16

sala 63 –nr 17-31

 

sala 64- nr 1-12

sala 65- nr 13-25

A.22

180 minut

18.01.2017 r.

 

 

godz. 9,oo

 

kl. IV c

26 ucz.

sala 67 – nr 1-14

sala 68 – nr 15-26

sala 43 – nr 25

 

A.35

180 minut

 

18.01.2017 r.

 

 

 

 

godz. 9,oo

kl. III a

sala 62- nr 1-15

kl. III b

sala 56 – nr1-13

kl. IV a-3

kl. IV b-2

absol.-5

sala 1 – 10 osób

 

A.36

180 minut

 

25.01.2017 r.

 

 

 

 

godz. 9,oo

kl. IV a-

26 ucz.

absol. - 2

sala 67 – nr 1-14

sala 68 – nr 15-28

kl. IV b -28 ucz.

sala 62 – 1-14

sala 56 – 15-28

 

 

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2017 - część pisemna

EGZAMIN

potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

12 stycznia 2017 r. –  godz. 12,oo

 

Kwalifikacja A.36 - 60 minut

część pisemna

kl. IV a

sala 50 -  nr 1 -14

 sala 51 -  nr 15-26

kl. IV b

sala 52 -  nr 1 -14

  sala 53 -  nr 15 -28

Kwalifikacja A.22 - 60 minut

 

kl. IV c

sala 64 -  nr 1 -14

 sala 65 -  nr 15-26

Kwalifikacja T.12 - 60 minut

 

kl. IV d

 sala 61 -  nr 1 -15

  sala 63 -  nr 16-31

kl. IV e

 sala 35 -  nr 1 -12

  sala 39 -  nr 13-25

 

 

 

 

 

Sesja PAŹDZIERNIK 2016

Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości

- część praktyczna 01.10.2016 g. 9.00, sala 62

- część pisemna 06.10.2016 g. 12.00, sala 44 (czytelnia)

Kwalifikacja A.22 Prowadzenie działalności handlowej

- część praktyczna 07.10.2016 g. 9.00, sala 44 (czytelnia)

Kwalifikacja T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

- część praktyczna 11.10.2016  g. 9.00, sala 44 (czytelnia)