europejska
karta
mobilności

O nas

O nas

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku to szkoła, która zapewnia:

- rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do funkcjonowania w świecie współczesnym
- możliwość rozwoju zainteresowań przez udział w zajęciach pozalekcyjnych
- dostęp do technik informacyjnych w czterech pracowniach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wyposażonych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, Internet i środki audiowizualne;
- doskonale wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych, ogólnokształcących, świetlica, biblioteka i czytelnia z Centrami Multimedialnymi współfinansowanymi ze środków EFS, sklepik, siłownia, sala gimnastyczna, boisko sportowe ORLIK;
- efektywną naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego i rosyjskiego;
- kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach;
- możliwość odbywania praktyk zawodowych w zakładach pracy współpracujących ze szkołą, technik hotelarstwa w renomowanych hotelach w kraju;
- ciepłą atmosferę wychowawczą sprzyjającą rozwojowi uczniów;
- możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym o bardzo dobrych warunkach lokalowych, pod fachową opieką wychowawców;- udział w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków UE

Zapraszamy do zapoznania się ze szkołą, jej historią i patronem:

Baza szkoły

6 pracowni informatycznych wyposażonych w komputery, drukarki,  projektory, wizualizery
11 sal multimedialnych wyposażonych w projektory
9 sal multimedialnych wyposażonych w tablice interaktywne


Mobilne szkolne centrum naukowo-badawcze wyposażone w 30 laptopów, 10 kamer, 4 aparaty fotograficzne, drukarkę, tablicę interaktywną
Komputery z dostępem do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych

Nowoczesne pracownie do nauki języków obcych
Pracownie do nauki zawodu


 

Ośrodek Kariery


 

3 centra multimedialne (w wypożyczalni, czytelni, świetlicy) z dostępem do Internetu, drukarką


 

Aula szkolna na 300 osóbWypożyczalnia i czytelnia w oddzielnych salach
Bufet, automaty do napojów, kserokopiarka dla uczniów
Kompleks boisk „Orlik”, siłownia, sala gimnastyczna
Opieka medyczna – gabinet pielęgniarki szkolnej


Stojaki na rowery przy wejściu do szkoły

Nowoczesny internat (pokoje mieszkalne, pokoje cichej nauki, pokoje gościnne, sala konferencyjna z wyposażeniem multimedialnym, czytelnia, siłownia, kuchnia do dyspozycji wychowanków, świetlica, stołówka)
Stołówka szkolna dostępna dla wszystkich uczniów szkoły

Pracownicy szkoły

Nauczyciele - przedmioty zawodowe

 • Bajda-Gołębiewska Małgorzata
 • Drewnowska Ewa
 • Dżega Anna
 • Gołębiowska Ewa
 • Gołubowska Barbara
 • Kanclerz Małgorzata
 • Kolenda Magdalena
 • Korolczuk Jolanta
 • Kosińska Iwona
 • Kozłowska Marta
 • Kucharczyk Aneta
 • Lubas Renata
 • Łapina Grażyna
 • Osiekowicz Katarzyna
 • Palenceusz Katarzyna
 • Poczobut Dorota
 • Rojecka Lucyna
 • Roman Grażyna
 • Sosna Monika
 • Spisak Marta
 • Stankiewicz Mirosława
 • Strzelińska Urszula
 • Woźniewska Edyta

Doradca zawodowy

 • Aneta Nartowicz

Nauczyciele - przedmioty ogólnokształcące

Biologia

 • Siemieniuk Krzysztof

Chemia

 • Borys Paulina

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Kobus Stanisława - wicedyrektor

Fizyka

 • Śliżewska Maria

Geografia

 • Rojecka Lucyna
 • Siemieniuk Krzysztof

Historia, wiedza o społeczeństwie

 • Filipowicz Wojciech
 • Nartowicz Aneta
 • Przeździecki Grzegorz

Informatyka

 • Przeździecki Grzegorz

Język angielski

 • Borecka Violetta
 • Gałecka-Chomiczewska Barbara
 • Jerzewska-Palmer Teresa
 • Marcinkiewicz Katarzyna
 • Węglicka Monika
 • Wiktorzak Daria
 • Wolniakowska Marta
 • Przybyszewska-Pukszta Urszula
 • Zdrodowski Henryk

Język niemiecki

 • Dawidziuk Jolanta
 • Muszyńska Monika

Język polski

 • Gauk Andrzej
 • Mazur-Korniłowicz Marta
 • Mikulska Joanna
 • Piotrowska Anna

Język rosyjski

 • Chodakowska Halina
 • Mieleszko Jolanta

Matematyka

 • Kowejsza Katarzyna
 • Olszewska Ewa
 • Pańkowska Katarzyna
 • Laskowska Beata

Prawo

 • Nartowicz Aneta

Religia

 • Bachurek-Zalewska Agnieszka
 • ks. Micun Adam
 • ks. Misiejuk Andrzej

 

Wiedza o kulturze

 • Gorszewski Paweł

Wychowanie fizyczne

 • Danilczyk-Zabawska Krystyna
 • Dziedziul Marta
 • Gogol Marcin
 • Humeńczyk Krzysztof
 • Mańko Agata
 • Ostapczuk Tomasz -kierownik szkolenia praktycznego
 • Sajda Piotr
 • Zieliński Tomasz
 • Zienkiewicz Dariusz

Nauczyciele bibliotekarze

 • Bielawska Małgorzata
 • Milewska Beata

Pedagog

 • Repsz-Korotkich Ewa
 • Szargiej Marta

Świetlica

 • Saniukowicz Iwona

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Pogorzelska Agnieszka

Wychowawcy w internacie

 • Błaszczyk Elżbieta
 • Grześ Tamara
 • Górska Ewa - Kierownik internatu
 • Jakowczuk Irena
 • Palczewska Alina
 • Sarosiek Bożena
 • Urzędowska Alina
 • Żebrowska Aneta

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

03-09-2018 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV

26-04-2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21-06-2019 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

14-01-2019 r.

Termin klasyfikacji rocznej

14-06-2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

21stycznia – 03 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje

Kwiecień 2019 r.

Egzamin maturalny

06 - 25-05-2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

10-01-2019 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

18-06-2019 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego)

Wrzesień 2018 r.

Dzień otwarty – zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu

Listopad 2018 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

Styczeń 2019 r.

Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

Marzec  2019 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie
o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych).
Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

maj 2019 r.

Zebrania Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

31-08-2018 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2018 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

14-01-2019 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2018/2019

18-01-2019 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2019 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

17-04-2019 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I, II, III, THE

14-06-2019 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2017/2018

21-06-2019 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

03-09-2018 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

09-11-2018 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

21-12-2018 r.

Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Luty 2019 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26-04-2019 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Ślubowanie uczniów klas I

28-09-2018 r.

Dzień Języków Obcych

Październik 2018 r.

Dzień Edukacji Narodowej

12-10-2018 r.

XXII Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2018 r.

Otrzęsiny klas pierwszych

Październik 2018 r.

Studniówka klas IV

Luty 2019 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Styczeń 2019 r.

Dzień Patrona Szkoły

19-02-2019 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2018 r.

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

II semestr 2019 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

26-04-2019 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21-06-2019 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

10 – 14 września 2018 r.

DNI OTWARTE

II semestr

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2018 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

02 listopada 2018 r.

07 stycznia 2019 r.

10 stycznia 2019 r.

18 stycznia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r. 

02 maja 2019 r.

06 maja 2019 r.

07 maja 2019 r.

08 maja 2019 r.

     

 

Patron szkoły

MIKOŁAJ KOPERNIK (ur. 19.02.1473 w Toruniu, zm. 24.05.1543 we Fromborku) – polski astronom, ekonomista, matematyk, prawnik, lekarz, kanclerz kapituły warmińskiej, kanonik warmiński.

Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543 r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w indeksie ksiąg zakazanych (uchwałę o zdjęciu z indeksu podjęto w 1828 r., zrealizowano w 1835 r.).

Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Określa się ją mianem „rewolucji kopernikańskiej”.

Mikołaj Kopernik, jako kanonik warmiński piastujący różne stanowiska w administracji biskupstwa, pisał rozprawy ekonomiczne i udzielał rad królowi polskiemu w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym. W okresie urzędowej dyskusji nad sprawami monetarnymi napisał „Traktat o monetach” (Traktatus de monetis), w którym przedstawił nowożytną teorię pieniądza, w tym ogólne pojęcia dotyczące jego wartości i funkcji. Pokazując ujemne skutki polityki psucia pieniądza na przykładach z historii monety pruskiej, Kopernik sformułował „prawo złego pieniądza”.


W 2005 r. w katedrze fromborskiej odkryto grób Mikołaja Kopernika. Szczegółowy przebieg badań o poszukiwaniu i identyfikacji zaginionego grobu astronoma prezentuje film dokumentalny Michała Juszczakiewicza "Tajemnica grobu Kopernika". Zwiastun filmu i inne ciekawe informacje dotyczące M. Kopernika na

http://www.youtube.com/watch?v=0VpIhdrPle0

http://www.copernicuscodemystery.com/page3/page3.htmlStatua Mikołaja Kopernika, autorstwa białostockiego rzeźbiarza Stanisława Wakulińskiego, odsłonięta w lutym
1973 r., wita wszystkich wchodzących do szkoły.


Kopia obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”
namalowana w 1964 r. przez artystę plastyka, Wiktora Gutkiewicza – zdobi naszą szkołę.


Historia białostockiego ekonomika

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Białymstoku ma już ponad 100-letnią historię, którą wyznacza rok 1900 r., kiedy powstało Siedmioklasowe Męskie Gimnazjum Handlowe (Kommierczieskoje Ucziliszcze). W okresie 1900-1906 szkoła mieściła się w budynku przy ul. Pałacowej 1 w Białymstoku.

W 1910 r. utworzono żeńską szkołę handlową.

W 1915 r. rozpoczęła się okupacja niemiecka, a wraz z nią długa przerwa w działaniu obu szkół handlowych.

Dopiero w 1924 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej została założona 3-letnia Koedukacyjna Szkoła Handlowa im. Mikołaja Kopernika. Początki były niezmiernie trudne, lecz sytuacja poprawiła się wraz z otrzymaniem budynku przy ul. Fabrycznej 37. Zmieniła się także nazwa szkoły – Trzyletnia Średnia Szkoła Handlowa im. Mikołaja Kopernika Polskiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej w Białymstoku.

Placówka cieszyła się niezmiennie wysokim poziomem nauczania.

Rok 1935 to czas reform. Szkołę Handlową przemianowano na Czteroletnie Prywatne Gimnazjum Kupieckie. Absolwenci gimnazjum mogli kontynuować naukę w powstałym w 1937 roku Państwowym Koedukacyjnym Liceum Handlowym.

W r. szk. 1938/1939 po raz pierwszy opuścili szkolne mury maturzyści, w liczbie dwudziestu sześciu.

Rok szkolny 1939/1940 nie rozpoczął się 1 września. Tego dnia nikt nie przyszedł na lekcje. Pomimo faktu, że działania wojenne trwały nadal, że ubyło nauczycieli, szkoła wznowiła nauczanie 15 września. Fakt rozpoczęcia zajęć był podyktowany tym, że do Białegostoku przybywali uciekinierzy z zachodnich części kraju. Zajęcia udało się prowadzić do 15 grudnia 1939 r. Wówczas okupant radziecki zlikwidował obie szkoły handlowe, a część wyposażenia z obu placówek przeniósł do Technikum Handlu Radzieckiego.

Okupacja niemiecka (po 22 czerwca 1941 r.) charakteryzowała się niespotykanym dotychczas regresem szkolnictwa. Majątek szkół został zniszczony, w tym także budynek szkoły przy ul. Fabrycznej 37.

Szkoła wznawia swoją działalność we wrześniu 1944 roku.

Lata powojenne to okres, kiedy szkoła – podobnie jak inne placówki edukacyjne - zmaga się z ogromnymi trudnościami. Brakuje podręczników, nauczyciele na bazie codziennej prasy aktualizują stare, przedwojenne programy. Pomimo tego zwiększa się nieustannie liczba przyjmowanych uczniów, a dzięki staraniom kolejnych dyrektorów, szkoła zdobywa nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne. Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej placówki („handlówki”) było przeniesienie do budynku przy ulicy Warszawskiej 63 w roku 1948. Szkolnictwo ekonomiczne w tym okresie było nieustannie reformowane. Ostateczny jego kształt został ustalony 1 września 1959 r. Powstała wówczas Zasadnicza Szkoła Handlowa oraz Technikum Ekonomiczne.

Ranga szkoły stale rosła. Obok wiedzy i umiejętności zawodowych uczeń zdobywał również głęboką wrażliwość humanistyczną. Technikum Ekonomiczne nawiązywało metodami wychowawczymi, charakterem pracy, poziomem nauczania do najlepszych przedwojennych wzorów i tradycji.

Doniosłym wydarzeniem w powojennej historii szkół handlowych i ekonomicznych była decyzja Ministerstwa Oświaty o nadaniu szkole imienia Mikołaja Kopernika. Z tej okazji artysta plastyk, nauczyciel reklamy – profesor Wiktor Gutkiewicz namalował kopię obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”.

Przełomem w życiu szkoły, tym razem organizacyjnym, był rok 1974. Wówczas Minister Oświaty powołał zespoły szkół. Powstał więc Zespól Szkół Ekonomicznych z ponad 3 tysiącami uczniów i słuchaczy. Zaś w1981 r., decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Białymstoku, szkoła przybiera nazwę Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych i rozpoczyna swoją działalność w nowej siedzibie przy ul. Bema 105. W 1986 r. imię Mikołaj Kopernika zostaje przeniesione na cały Zespół Szkół.

W 1983 roku tuż przy siedzibie szkoły otwarto internat ZSHE.

Lata dziewięćdziesiąte to czas największej popularności szkoły, jej rozwoju i licznych sukcesów naukowych uczniów. To oni zajmują czołowe miejsca w kraju w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (wśród 100 najlepszych młodych ekonomistów w Polsce w latach 1990-2000 znalazło się 18 naszych uczniów). W 1997 roku I miejsce zajął Grzegorz Maliszewski.28 maja 1991 roku szkoła dostąpiła innego rodzaju wielkiego wyróżnienia: po ponad 50 latach emigracji - ostatni Prezydent na Uchodźstwie, pan Ryszard Kaczorowski - gorący patriota, wybitny mąż stanu i uczeń przedwojennego Gimnazjum Handlowego - złożył wraz z małżonką wizytę w naszej szkole. Wspólnie z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim świętowaliśmy także Złoty Jubileusz naszej szkoły (październik 2000 r.)

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło wymierne korzyści naszej szkole. Profesjonalizm nauczycieli i znajomość korzystania z funduszy unijnych pozwala nam opracowywać i realizować unijne projekty. Dzięki temu stale unowocześniana jest baza dydaktyczna szkoły, organizowane są ciekawe zajęcia pozalekcyjne, obozy językowe, wycieczki przedmiotowe…

…Szkoła, jej charakter i specyfika działania daleko wykracza poza sztywne ramy instytucjonalne. Istnieje i trwa przez dziesięciolecia dzięki ludziom – dyrektorom i nauczycielom, którzy wykonywany zawód traktowali i traktują jako służbę społeczną, a swoją wiedzą i postawą wskazywali i wskazują młodym ludziom, gdzie szukać piękna, dobra i prawdy. Przez lata specyficzną rodzinną atmosferę, właściwy tylko tej szkole koloryt tworzą uczniowie – wierni tradycji i otwarci na wyzwania swojego czasu.

Z potrzeby serca i szacunku dla przeszłości w 2010 r. został wydany album „Z kształtów cienia i okruchów życia – 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii”. Publikacja jest zapisem okruchów życia szkolnego, ożywia cienie przeszłości, oddaje atmosferę zmieniających się czasów, ale przede wszystkim pokazuje, ze bez względu na epokę w centrum zawsze znajduje się młodzieńcza „niecierpliwość serc”. Album można nabyć w sekretariacie szkoły.

DYREKTORZY SZKOŁY (od 1924 r.):