europejska
karta
mobilności

Rodzice

Rodzice


Świadomość wychowawcza białostockich rodzin

{edocs}dokumenty/akty-prawne/swiadomoscrodziny.pdf,800,1,link{/edocs}

{edocs}dokumenty/akty-prawne/swiadomoscrodziny.pdf,800,650,link{/edocs}

Warsztaty dla rodziców

Białostocka Akademia Rodziny (BAR) została utworzona 23 lutego 2013 r. w wyniku inicjatywy Prezydenta Białegostoku. Głównym zadaniem postawionym przed BAR jest szeroko rozumiana edukacja i promocja rodziny. Adresatami działań są wszystkie grupy społeczne: młodzież, małżonkowie, rodzice i dziadkowie.

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ NA STRONĘ AKADEMII

Białostocka Akademia Rodziny

 

Dyżury nauczycielskie dla rodziców

WYKAZ SPOTKAŃ NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIÓW
Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku


 

 w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień

Godzina

1.

Bachurek-Zalewska Agnieszka

poniedziałek

9,50 – 10,35

2.

Danilczyk-Zabawska Krystyna

poniedziałek

9,50 – 10,35

3.

Dawidziuk Jolanta

piątek (tyg. parzyste)

środa (tyg. nieparzyste)

8,oo – 8,45

9,45 – 10,35

4.

Drewnowska Ewa

wtorek

14,30 – 15,15

5.

Dżega Anna

poniedziałek

13,40 – 14,25

6.

Filipowicz Wojciech

czwartek

10,45 – 11,30

7.

Gałecka-Chomiczewska Barbara

wtorek

9,50 – 10,35

8.

Gauk Andrzej

środa

9,50 – 10,35

9.

Gogol Marcin

czwartek

8,55- 9,40

10.

Golińska Elżbieta

poniedziałek

10,45 – 11,20

11.

Gołębiowska Ewa

poniedziałek

11,40 – 12,25

12.

Gołubowska Barbara

wtorek

10,45 – 11,30

13.

Gorszewski Paweł

środa

10,30 – 11,15

14.

Humeńczyk Krzysztof

wtorek

13,40 – 14,25

15.

Jerzewska-Palmer Teresa

piątek

9,50 – 10,35

16.

Kanclerz Małgorzata

wtorek

10,45 – 11,30

17.

Koniuch Magda Patrycja

poniedziałek

10,45 – 11,30

18.

Korolczuk Jolanta

wtorek

12,45 – 13,30

19.

Kowejsza Katarzyna

poniedziałek

12,30 – 13,15

20.

Kucharczyk Aneta

piątek

9,50 – 10,35

21.

Lubas Renata

czwartek

12,45 – 13,30

22.

Łapina Grażyna

środa

9,50 – 10,35

23.

Mazur-Korniłowicz Marta

wtorek

9,50 – 10,35

24.

Mieleszko Jolanta

środa

10,45 – 11,30

25.

Misiejuk Andrzej

poniedziałek

9,50 – 10,35

26.

Muszyńska Monika

środa

11,40 - 12,25

27.

Nartowicz Aneta

środa

8,00 – 8,45

28.

Niczyporuk Małgorzata

poniedziałek

11,40 – 12,25

29.

Olszewska Ewa

poniedziałek

11,30 – 12,15

30.

Ostapczuk Tomasz

wtorek

13,55-14,40

31.

Piotrowska Anna

poniedziałek

12,30 – 13,15

32.

Przeździecki Mirosław Grzegorz

środa

9,50 – 10,35

33.

Rojecka Lucyna

czwartek

11,40 – 12,25

34.

Sakowicz Irena

poniedziałek

10,45 – 11,30

35.

Samborska Anna

czwartek

8,55 – 9,40

36.

Siemieniuk Krzysztof

piątek

10,45 – 11,30

37.

Spisak Marta

poniedziałek

8,55 – 9,40

38.

Stankiewicz Mirosława

piątek

12,30 – 13,15

14,30 – 15,15

39.

Śliżewska Maria

piątek

9,50 – 10,35

40.

Wieliczko Katarzyna

wtorek

8,00 – 8,45

41.

Wilda Wioletta

środa

11,40 – 12,25

42.

Wiśniewska-Lewoc Beata

poniedziałek

10,35 – 11,20

43.

Wolniakowska Marta

wtorek

12,45 – 13,30

44.

Woźniewska Edyta

poniedziałek

8,00 – 8,45

45.

Zdrodowski Henryk

czwartek

10,45 – 11,30

46.

Zienkiewicz Dariusz

poniedziałek

12,30 – 13,15

47.

Żebrowska Aneta

poniedziałek

14,30 – 15,15

Poradnik Rodzica

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - płyta DVD dostępna w czytelni szkolnej. Materiały zawarte na płycie są również do pobrania na stronie www.ore.edu.pl


Placówki wspierające dzieci, młodzież, rodziców oraz szkołę:

 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2
  15-301 Białystok, ul. Mazowiecka 35 tel. 85 742 34 34                                                    www.ppp2.bialystok.pl/


 1. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

  15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/1 tel. 85 73286 66


 1. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
  Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 746 06 23


 1. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP
  Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 52 24
  www.stowarzyszeniedroga.ayz.pl


 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
  Białystok, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 50 27 lub 28                       www.mopr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej.html


 1. Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR
  Białystok, ul. Berlinga 8, tel. 85 651 65 64                                                             http://www.rops-bialystok.pl/20,318,stowarzyszenie-monar-punkt-konsultacyjny.html

Telefony zaufnia:

 • 116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży www.116111.pl
 • 0800 120 226 - Ogólnopolski policyjny telefon zaufania czynny cała dobę
 • 800 100 100 Helpline - pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych www.helpline.org.pl
 • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 801 12 00 02 – Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”
 • 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania


Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców


Katarzyna Wiszniewska-Sulik - przewodnicząca
Monika Smoluk - viceprzewodniczaca