europejska
karta
mobilności

Szkolne dokumenty

Szkolne dokumenty


Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.

Regulamin wycieczek ZSHE

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ

 

KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNYCH

 

Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku