europejska
karta
mobilności

Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na start

Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansą na start

W roku szkolnym 2008/09 zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start". U podstaw projektu leży idea Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W myśl założeń misji szkoły, projekt został skierowany do wszystkich naszych uczniów i to właśnie oni dostali szansę na dobry start w kształtowaniu własnej kariery zawodowej. W roku 2010/2011 realizowaliśmy projekt "Kształcenie zawodowe kluczem do kariery".

 

Konferencja podsumowująca

10 czerwca odbyła się w auli szkolnej ZSHE konferencja podsumowująca projekt:
Kształcenie zawodowe kluczem do kariery
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
Podczas konferencji Pani Anna Czerniakiewicz wygłosiła wykład : Jak budować karierę” .
Uczestnicy projektu wraz z wykładowcami  podsumowali rok pracy,  wspominali z radością  wycieczki zawowodoznawcze do Wrocławia i Biebrzy.
Nie zabrakło wzruszających podziękowań, kwiatów i wspólnego zdjęcia.
Beneficjenci  otrzymali zestawy promocyjne oraz certyfikaty.
Spotkanie zakończono przy słodkim stoliczku z kawą i ciasteczkami.

OPRACOWAŁA IWONA SANIUKOWICZ


Spotkanie z przedstawicielem hotelu TRIO

10 czerwca 2011r. odbyło się spotkanie
z Panią KATARZYNĄ BIERĆ
przedstawicielem hotelu TRIO
z cyklu: „Spotkania  z ludźmi sukcesu branży hotelarskiej”


Podsumowanie pierwszego etapu projektu

09 czerwca 2011r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy".

Program konferencji:

 • 9.30 -10.00  Rejestracja Uczestników
 • 10.00-10.10 Otwarcie konferencji – Dyrektor ZSHE Pani Alina Grażyna Kuptel
 • 10.10-10.30 Wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • 10.30-11.00 Wystąpienie Koordynatora Projektu Pani Barbary Gołubowskiej – prezentacja założeń projektu
 • 11.00-11.30 Wystąpienie Asystenta Koordynatora ds. Merytorycznych Pani Beaty Wiśniewskiej-Lewoc – prezentacja produktu finalnego
 • 11.30-11.45 Przerwa kawowa
 • 11.45-12.05 Wystąpienie Dyrektora  MODM  Pani Marii Jolanty Ambrożej – „Wykorzystanie środków unijnych w szkolnictwie zawodowym”
 • 12.05-12.35 Wystąpienie Pani dr  Doroty Mozyrskiej  na temat „Przygotowanie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej do kontynuacji nauki na kierunkach technicznych”
 • 12.35-12.45 Wystąpienie Asystenta Koordynatora ds. Merytorycznych Pani Beaty Wiśniewskiej-Lewoc – „Aspekt międzynarodowy w realizowanym projekcie”
 • 12.50-13.20 Dyskusja
 • 13.20  Zakończenie konferencji


Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do kariery” odbędzie się 10 czerwca 2011 r. w auli szkolnej o godzinie 14.30.
Serdecznie zapraszamy uczestników.

Spotkania z ludźmi sukcesu branży hotelarskiej

W ramach projektu odbyły się „Spotkania z ludźmi sukcesu branży hotelarskiej”
Prowadząca: Anna Narel – Hotel Podlasie**  grudzień 2010
Prowadzący: Piotr Zdrojkowski – Hotel „Lipowy Most”  marzec 2011r.
Prowadzący: Jan Bagiński – Hotel Żubrówka***   marzec 2011r.


Wycieczki

W kwietniu 2011 r. odbyły się 2 5-dniowe wycieczki zawodowe:

 • Biebrza i okolice - technik hotelarstwa i handlowiec
 • Wrocław i okolice - technik ekonomista

Biebrza:


Wrocław:

Praktyka obserwacyjna w Finlandii

W ramach projektu "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy" nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, technologii informacyjnej i przedsiębiorczości z naszej szkoły spędzili pierwszy tydzień kwietnia w Finlandii. Celem wyjazdu była obserwacja wykorzystania w dydaktyce najnowszych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kolegów z Finlandii, zwiedzili świetnie wyposażone szkoły: Lappia Vocational College i High School w Tornio. Zaobserwowane metody zostaną w wdrożone w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przedsiębiorczości w ZSHE.  Wyciągnięte wnioski w perspektywie pozwolą dostosować kierunki rozwoju metod i środków nauczania do wymagań europejskich.


Konferencja

22 grudnia 2010r. odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna projektu "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III –Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Konferencję prowadziły:
koordynator projektu Barbara Gołubowska i asystent ds. merytorycznej realizacji projektu Beata Wiśniewska-Lewoc.

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

{edocs}../stories/projekt/konf1.pdf,750,800,link{/edocs}

Jeśli chcesz obejrzeć galerię kliknij w miniaturę:

Spotkanie z Panią Anną Narel

Zaproszenie

Dnia 20.12.2010 r.
(poniedziałek) o godzinie 9.50 
w auli szkolnej odbędzie się spotkanie
w ramach realizowanego w szkole projektu:
„Kształcenie zawodowe kluczem do kariery”
z cyklu spotkań z ludźmi sukcesu branży hotelarskiej z Panią Anną Narel przedstawicielem Hotelu „Podlasie”

Czas spotkania   45 minut
W spotkaniu uczestniczą
klasy I, II,  III i IV  hotelarstwa
wraz z opiekunami.

Spotkanie z Panią Martą Zejer

Dnia 14.12.2010 r. o godzinie 12.40 w auli szkolnej odbędzie się spotkanie w ramach realizowanego w szkole projektu:
„Kształcenie zawodowe kluczem do kariery”
z Panią Martą Zejer - specjalistką  z zakresu zarządzania i marketingu w hotelu.
Czas spotkania 45 minut.
W spotkaniu uczestniczą klasy I, II, III i IV  hotelarstwa wraz z opiekunami.