europejska
karta
mobilności

Metro Edukacja

Metro Edukacja

METRO Edukacja to program oświatowy przygotowujący młodzież do pracy w nowoczesnych placówkach handlowych. METRO Edukacja to, jak podaje METRO Group, flagowy projekt oświatowy koncernu prowadzony we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, kształcącymi młodzież w zawodzie „technik handlowiec” oraz sprzedawca. Projekt prowadzony jest w Polsce od 2000 roku, obecnie swoim zasięgiem obejmuje 24 szkoły handlowe z całej Polski. Głównym celem projektu jest kształcenie młodzieży w dziedzinie nowoczesnego handlu, kształcenie wykwalifikowanych specjalistów z wiedzą teoretyczną i praktyczną. Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymują Certyfikat Metro Group, a najlepsi wyjeżdżają na praktyki do Niemiec gdzie w placówkach handlowych Metro Group oraz Centrach Kształcenia w Zakresie Handlu Detalicznego pogłębiają zdobyta już wiedzę.

Certyfikat programu Metro Edukacja

Po odbyciu praktyk w ramach programu "Metro Edukacja" uczniowie klas handlowych otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

Dziesięciolecie Metro Edukacji

12 października Dyrektor szkoły Pani Alina Kuptel wraz z  Panią Wiolettą Wilda oraz uczennicą klasy IV e Martą Kościuczyk uczestniczyły w Konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia Metro Edukacji – programu oświatowego, który jest realizowany w naszej szkole.  Konferencja odbyła się w warszawskim hotelu Le Meridien Bristol. W uroczystym  spotkaniu wzięli udział  dyrektorzy generalni sieci Metro Group z Niemiec, Prezes Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przedstawiciele rządu, dyrektorzy i kierownicy kształcenia praktycznego z 26 szkół handlowych z całej Polski.

METRO Student

Absolwent naszej szkoły Kamil Jankowski zakwalifikował się do programu METRO Student. Od października 2010 r.rozpoczyna studia dzienne w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Czesne za studia oraz utrzymanie we Wrocławiu finansowane jest przez koncern METRO Group. Gratulujemy Kamilowi i życzymy mu wielu sukcesów.

Egzamin "Praktyczne umiejętności w handlu"

W dniu 26 października w naszej szkole odbyło się uroczyste wręczenie międzynarodowych certyfikatów Izb Przemysłowo-Handlowych w Magdeburgu i Warszawie dla 6 najlepszych w województwie podlaskim uczestników programu METRO Edukacja. Dotychczas taki certyfikat uzyskało w Polsce około 100 osób.
Wręczone  certyfikaty potwierdzają ukończenie Europejskiego Projektu Edukacyjnego "Praktyczne umiejętności w handlu", w którym brali udział najlepsi uczestnicy programu METRO Edukacja. Program jest realizowany w Polsce przez koncern handlowy METRO GROUP już po raz trzeci. Głównym celem programów jest kształcenie i profesjonalne przygotowanie kadry  do pracy w nowoczesnym handlu.
Uczniowie przygotowali  się do egzaminu końcowego w dwóch trzyosobowych zespołach. Zadaniem każdego zespołu było opracowanie tematu związanego z kluczowymi procesami w handlu i przygotowanie prezentacji egzaminacyjnej. Prezentacja integrowała wiedzę zdobytą w szkole oraz na praktykach i konsultacjach w placówkach handlowych Real i MAKRO Cash & Carry w Białymstoku. W komisji egzaminacyjnej podczas  egzaminu zasiedli: Wojciech Fabian - Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa, Grzegorz Robak - Metro Group, Rafał Wacewicz - Makro Casch and Carry, Wiesława Foremniak - Real oraz Wioletta Wilda -  Zespół Szkół Handlowo -  Ekonomicznych.
Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie zakończyli egzamin z bardzo wysokim wynikiem - 97% grupa Makro i 94% grupa REAL. Certyfikaty otrzymali: Darian Buńkowski, Marta Kościuczyk, Marta Rafało, Agata Lichota, Joanna Nieścier, Katarzyna Praczuk.

Gratulujemy laureatom projektu!!!

Praktyczne umiejętności w handlu

Projekt "Praktyczne umiejętności w handlu" – Certyfikaty IHK (Niemieckiej Izby Przemysłu i Handlu)

Metro Edukacja

Od marca do października 2010 r. w naszej szkole realizowany jest prestiżowy europejski projekt edukacyjny pt: „Praktyczne umiejętności w handlu” w ramach, którego najlepsi uczestnicy programu METRO Edukacja biorą udział w kursie certyfikacyjnym magdeburskiej i warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Istotnym elementem projektu wzbogacającym wiedzę teoretyczną uczniów są miesięczne praktyki w placówkach Makro Cash&Carry oraz Real. Absolwenci projektu po zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat IHK potwierdzający praktyczne umiejętności handlowe w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Program METRO Student

Koncern METRO Group oferuje absolwentom szkół ponadgimnazjalnych program "METRO Student".  Są to studia dzienne licencjackie na kierunku "zarządzanie" w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i praktyki studenckie na stanowiskach kierowniczych w sieciach handlowych Makro i Real.  Koncern pokrywa koszty czesnego i zakwaterowania, co rocznie stanowi ok. 13 000 zł.