europejska
karta
mobilności

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020

zapraszamy na bezpłatny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

w zakresie prowadzenia rachunkowości

 

Lp.

Nazwa kursu

Przedmioty

Kwalifikacja składa się na zawód:
technik ekonomista

 2.

Prowadzenie rachunkowości


(kwalifikacja AU.36)

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji

1.Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

2.Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

3.Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Kurs będzie realizowany w formie zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni.
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Formularz zgłoszeniowy

Zasady i terminy rekrutacji