europejska
karta
mobilności

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

„Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce,

złe natomiast owocują same bez trudu."

Demokryt z Abdery

Masz po co żyć – badaj piersi

W ramach projektu „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” 8 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole event informacyjno-edukacyjny.

Główny cel projektu: poprawa świadomości zdrowotnej kobiet, zachęcenie do profilaktyki raka piersi i wykonywanie badań profilaktycznych (mammografii) umożliwiających odpowiednio wcześniej wykrycie choroby, a dzięki temu zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co pozwala mieć nadzieję, iż uczniowie i pracownicy szkoły przełożą zdobytą wiedzą na konkretne działania prozdrowotne.

Lider projektu: Białostockie Centrum Onkologii
Koordynatorzy szkolni: Pani Agnieszka Borkowska, Pani Marta Szargiej

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

- uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

- byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć do 8 października 2018 r. (poniedziałek) do pedagoga szkolnego – Marty Szargiej p. 60/1.

Pliki do pobrania https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/rusza-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-1.html

Stypendia szkolne

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 należy składać do 15 września 2018 r. u pedagoga szkolnego – pani Marty Szargiej. Dotyczy mieszkańców Białegostoku. Osoby zamieszkujące poza Miastem Białystok winny składać wnioski w odpowiednich Urzędach Miasta lub Gminy. Należy spełniać również kryterium dochodowe: do 30.09.2018 r. jest to kwota 514 zł netto na osobę, zaś od 1.10.2018 r. – to 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. 

Szczegółowe informacje oraz wniosek – http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/

Stypendia pomostowe

 

Centrum wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym

Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Na stronie internetowej http://www.liniawsparcia.pl znajduje się informacja dotycząca dyżurów specjalistów oraz aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

W ramach Centrum Wsparcia prowadzone jest:

 • telefoniczne Centrum Wsparcia pod nr telefonu 800 70 2222 – bezpłatna linia, która działa 24 godziny/7 dni w tygodniu,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • czat.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Białostockiej Akademii Rodziny

Białostocka Akademia Rodziny (BAR) została utworzona 23 lutego 2013 r. w wyniku inicjatywy Prezydenta Białegostoku. Głównym zadaniem postawionym przed BAR jest szeroko rozumiana edukacja i promocja rodziny. Adresatami działań są: młodzież, małżonkowie, rodzice i dziadkowie.

Pełna oferta na stronie internetowej www.rodzina.bialystok.pl

W czwartek 18 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na wykład „Samobójstwo. Jak rozpoznać, pomóc, zapobiec…”,

Zajęcia odbędą się w Białostockiej Akademii Rodziny, ul. Ciepła 32, sala nr 32 (III piętro)

Osoby chętne proszone są o zapisanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Program wykładu:

 1. Czym jest samobójstwo?
 2. Samobójstwo, a depresja.
 3. Jakie są rodzaje samobójstw?
 4. U jakich ludzi samobójstwo jest formą ucieczki?
 5. Sytuacje podwyższonego ryzyka.
 6. Fakty na temat samobójstw i samobójców.
 7. Niebezpieczne oznaki przepowiadające groźbę samobójstwa.
 8. Próby samobójcze u dzieci i młodzieży.
 9. Czy problem dotyczy Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny?
 10. Gdzie i jak można uzyskać pomoc?
 11. Jak zapobiegać samobójstwom?
 12. Odpowiedzi na pytania.

Wykład poprowadzi lekarz psychiatra.

Stypendia św. Mikołaja

            Informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku mogą składać wnioski o przyznanie stypendium w kolejnej edycji programu „Stypendia św. Mikołaja”.

            Wniosek oraz wymagane dokumenty należy składać do Szkolnego Koordynatora Programu – pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków upływa 22 września 2017 r.

             Po szczegółowe informacje proszę się zgłaszać do Szkolnego Koordynatora Programu - pedagoga szkolnego.

Decyzja o przyznaniu stypendium jest podejmowana w oparciu o trzy kryteria:

Czytaj więcej: Stypendia św. Mikołaja

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna - dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do 11 września 2017 r. do godz.12.00

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania dofinansowania udziela pani Marta Szargiej – pedagog szkolny pokój nr 60/1

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna

Stypendia szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o stypendium szkolne oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do dnia 15 września 2017 r. do pani pedagog – Marty Szargiej pokój 60/1.