„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ - nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęliśmy realizację  projektu
„PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ -  nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”

W trakcie dwuletniego projektu realizowanego  w ramach PO KL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  

  • * doposażymy pracownie zawodowe w profesjonalne urządzenia i środki wykorzystywane w pracy technika hotelarstwa

  • * zakupimy nowoczesny sprzęt komputerowy i  oprogramowanie użytkowe  o wartości  150 000 zł

  • * nasi uczniowie  wezmą udział między innymi w:

- odpłatnych stażach zawodowych w renomowanych hotelach
- branżowych wyjazdach edukacyjnych
- bezpłatnych szkoleniach  KELNER/BARMAN, BARISTA/SOMMELIER, ETYKIETA W HOTELU  i OBSŁUGA KAS FISKALYCH
- zajęciach dodatkowych w ramach e- EDUKACJI
- kursach  języka obcego branżowego  
- konkursach zawodowych
- programie doradztwa zawodowo-edukacyjnego MOJA KARIERA
- zajęciach edukacyjnych i prelekcjach prowadzonych przez ekspertów z dziedziny hotelarstwa, gastronomii i turystyki

Projekt umożliwi:

  • * Wyposażenie ZSHE w nowoczesne środki dydaktyczne i urządzenia specjalistyczne stosowane w zawodzie Technik Hotelarstwa 

  • * Wzmocnienie  umiejętności wyboru  drogi edukacyjno - zawodowej  i zmotywowanie do konsekwentnego realizowania zaplanowanej ścieżki rozwoju

  • * Wzmocnienie  praktycznego wymiaru kształcenia przez stałą współpracę z pracodawcami i instytucjami branżowymi i uczenie się poprzez działanie
  • * Wyposażenie   uczniów w kompetencje kluczowe i szczegółowe umiejętności zawodowe potwierdzone certyfikatami, zwiększające mobilność zawodową i siłę przetargową przy poszukiwaniu pracy

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE