„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Szkolenie - OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

20 uczniów ZSHE w ramach projektu PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”, realizowanego w ramach  POKL, Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpoczyna udział w szkoleniu OBSŁUGA KAS FISKALNYCH.

Terminy szkolenia:

20.02.2014 (czwartek)  godz. 16.00 - 19.15 - 4  godziny
23.02.2014 (niedziela)  godz. 9.00 - 14.00 - 6 godzin

Szkolenie odbędzie się w siedzibie  
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o,
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok