„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

REKRUTACJA TRWA!

 PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

nowoczesna edukacja i kompetencje
uczniów technikum hotelarstwa ZSHE

 

Zapraszamy uczniów Technikum Hotelarstwa do zgłaszania  zainteresowania udziałem w projekcie  i do wpisania się na listy rekrutacyjne 
w terminie do  17 stycznia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach/zajęciach i zasadach rekrutacji uzyskacie u  następujących osób: 

 

ODPŁATNE STAŻE ZAWODOWE- KATRZYNA WIELICZKO

   KELNER/BARMAN – EDYTA WOŹNIEWSKA
BARISTA/SOMMELIER -
EDYTA WOŹNIEWSKA

OBSŁUGA KAS FISKALYCH- BARBARA GOŁUBOWSKA

SYSTEM WIZUALNEJ IDENTYFIKACJI FIRMY i dekoracje w obiektach hotelowych jako element merchandisingu- RENATA LUBAS

e- korepetycje - BARBARA GOŁUBOWSKA

  PLANERY KARIERY- EWA GÓRSKA

NAWIGATOR ZAWODOWY- IWONA SANIUKOWICZ

UMIEM LICZYĆ- KATARZYNA KOWEJSZA, EWA OLSZEWSKA

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

Listy rekrutacyjne  dostępne są w biurze projektu (pokój 15),
u wychowawców oraz wyżej wskazanych osób.   

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE