„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zapraszenie uczniów Technikum Hotelarstwa do udziału w projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w  ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

 

REKRUTACJA  ROZPOCZĘTA

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

  nowoczesna edukacja i kompetencje
uczniów technikum hotelarstwa ZSHE

 

Zapraszamy uczniów Technikum Hotelarstwa do zgłaszania  zainteresowania udziałem w projekcie  i do wpisania się na listy rekrutacyjne 
w terminie do  17 stycznia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach/zajęciach i zasadach rekrutacji uzyskacie w biurze projektu.

NASZA OFERTA:

 

 

ODPŁATNE STAŻE ZAWODOWE

   KELNER/BARMAN  
BARISTA/SOMMELIER  

OBSŁUGA KAS FISKALYCH

SYSTEM WIZUALNEJ IDENTYFIKACJI FIRMY i dekoracje w obiektach hotelowych jako element merchandisingu

e- korepetycje  

  PLANERY KARIERY

NAWIGATOR ZAWODOWY

UMIEM LICZYĆ

 

PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

Listy rekrutacyjne  dostępne są w biurze projektu (pokój 15)       

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE

POKL

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego