„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

PIERWSZE CERTYFIKATY W PROJEKCIE PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ - ROZDANE

20 uczniów ZSHE z klasy IID i  IVF  po ukończeniu szkolenia
OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

i zdaniu egzaminu odebrało certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności. Szkolenie zrealizowano  w 
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.


Certyfikaty otrzymali:
Karolina Adamik, Monika Bratumił, Maciej Bystrowski,
Paweł Cimochowski, Karolina Karwacka, Marlena Kopycińska,
Katarzyna Zuzanna Koszewska, Agnieszka Lulewicz, Rafał Łuszcz,
Elwira Maciejewska, Piotr Mężyński, Paulina Papierzyńska,  
Agnieszka Porzecka, Nattalie Rozanka, Iwona Skutnik, Emilia Werszko, Klaudia Wolna,
Greta Zajko, Paulina Zieleniewska,Urszula Żarkowska

Gratulujemy!