„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Pewnie w przyszłość - certyfikaty

38 uczniów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku w ubiegłym roku szkolnym 2013/2014 skorzystało ze staży zawodowych zorganizowanych w ramach projektu „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”. Ich celem było wzmocnienie praktycznego wymiaru kształcenia w zawodzie hotelarza poprzez współpracę z pracodawcami i instytucjami branżowymi oraz uczenie się poprzez działanie.

Staże odbywały się w hotelach, centrach szkoleniowo-konferencyjnych i gospodarstwach agroturystycznych w województwie podlaskim. Uczniowie za odbyty staż otrzymali stypendia stażowe. W dniu 3 października 2014 roku zostały rozdane uczniom certyfikaty.