„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Opłaty za posiłki w stołówce internatu ZSHE

Opłaty za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy:

29 1240 5211 1111 0010 3557 6243

tytułem: " Imię i nazwisko ucznia, śniadanie, obiad, kolacja za miesiąc ............."

do 10 każdego miesiąca.

Stawka za :

Obiad wynosi 3zł 60gr. ,

Śniadanie 2 zł 60gr ,

Kolacja 2 zł 80 gr.