„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Obsługa kas fisklanych

 

I grupa: 05.02.2015 – w godz. 9.00 – 13.00

             06.02.2015 – w godz. 9.00 – 13.00

II grupa: 05.02.2015 – w godz. 13.15 – 17.15

              06.02.2015 – w godz. 13.15 -17.15

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Warszawska 2, 15-063 Białystok