„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Prezentacja z konferencji podsumowującej projekt „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”

/zalecamy włączenie opcji odtwarzania w HD/