„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zakończenie projektu

Uprzejmie informujemy, że działania w ramach projektu

„PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna edukacja i kompetencje

uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”

realizowanego przez

Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku,

który wdrażany był w ramach POKL, Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

dobiegły końca.

 

Dziękujemy wszystkim dzięki zaangażowaniu którym projekt zakończył się powodzeniem.

 

Pragniemy podziękować Dyrekcji szkoły oraz pracownikom administracji za dwuletnią współpracę, zrozumienie i wsparcie a także za życzliwość, nauczycielom za przekazanie wiedzy popartej doświadczeniem i kompetencjami oraz  wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w działaniach projektu.

Mamy nadzieję, że uzyskana w trakcie realizacji projektu wiedza i umiejętności w przyszłości zaowocują lepszymi wynikami w nauce, jak również podczas poszukiwania ciekawej
i atrakcyjnej pracy.

                                                                                                  Zarząd Projektu
                                                                                                 „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”