EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dodatkowe materiały przeznaczone dla zdających,
nauczycieli oraz egzaminatorów. Są to:

  •  zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.
  • filmy oraz materiały dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologiii chemii w formule obowiązującej od 2015 r. 

 
Zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych
 

  • Zbiory przykładowych zadań do sprawdzianu są dostępne pod adresem:

http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli.  

  • Zbiory przykładowych zadań do egzaminu maturalnego są dostępne pod adresem:

http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzaminmaturalny/347-materialy
(lewa zakładka).

Oprócz zadań zbiory zawierają wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dzięki rozbudowanemu komentarzowi dydaktycznemu, zawierającemu m.in. wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań, zbiór może służyć jako materiał do pracy własnej ucznia / absolwenta, przygotowującego się do sprawdzianu lub egzaminu maturalnego.

Filmy i materiały dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii oraz chemii


W wyniku szczegółowych analiz odpowiedzi zdających oraz kwestii, które sprawiały trudność egzaminatorom sprawdzającym prace egzaminacyjne w sesji 2015, opracowanych zostało 19 filmów, w tym 8 z języka polskiego, 7 z biologii i 4 z chemii, przedstawiających kluczowe zagadnienia związane z ww. przedmiotami egzaminacyjnymi. W każdym filmie omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładowymi zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych oraz poprawnymi i niepoprawnymi odpowiedziami udzielonymi przez zdających podczas egzaminu.

Dodatkowo do filmów z języka polskiego i biologii przygotowano przykładowe scenariusze lekcji, ilustrujące możliwy sposób wykorzystania filmów w procesie kształcenia, odpowiednio, polonistycznego i biologicznego.

Filmy są również dostępne na kanale YouTube CKE (https://www.youtube.com/user/ckeedupl).

Zapraszamy do korzystania!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.