„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Stop dopalaczom

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaprasza młodzież do uczestnictwa w konkursie na plakat pt. „Stop dopalaczom” organizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie. Celem konkursu jest stworzenie plakatu w oryginalnej formie graficznej, zwanego dalej pracą konkursową, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Uczniowie wyżej wymienionych szkół mogą zgłosić autorską pracę do dnia 20.05.2016r., placówce w której aktualnie pobierają naukę. Następnie szkoła przesyła w terminie do 27.05.2016r., prace konkursowe, zgodne z załączonym regulaminem i wypełnioną kartą zgłoszeniową do:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Białymstoku
Sekcja Promocji Zdrowia
ul. Warszawska 57A
15-062 Białystok

PSSE w Białymstoku przesyła otrzymane ze szkół prace konkursowe do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, a WSSE przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Posiedzenie komisji konkursowej w GIS odbędzie się do 15.06.2016r. Nagrody w postaci sprzętu elektronicznego i sportowego zostaną przyznane laureatom do 24.06.2016r.

Regulamin konkursu do pobrania [docx]