„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Gala finałowa projektu Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu

2 i 3 czerwca 2016 r. grupa uczniów ZSHE uczestniczyła w krakowskiej gali finałowej projektu Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu.
Młodzież zaprezentowała sylwetkę naszego lokalnego patrioty Pana Adama Byglewskiego, przedstawiła swój projekt społeczny i film o Białymstoku.
Starania młodych finalistów zostały docenione –ich obywatelski projekt uznano za niezwykle wartościowy i dojrzały. Gratulujemy!
Opiekunem młodzieży była Pani Iwona Saniukowicz.
P.S. Kraków – wciąż zachwyca!