„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

WYRÓŻNIENIA 10 uczniów i uczennic ZSHE

„Podlaska Mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza” – to konkurs na pracę grupową lub indywidualną, pokazującą współistnienie w naszym regionie ludzi różnych kultur, religii i narodowości w nawiązaniu do historii lub w kontekście teraźniejszym.

Wystawione przez uczniów naszej szkoły prace miały formę prezentacji multimedialnych pokazujących piękno i różnorodność Podlasia za pomocą fotografii i opisów.

Kreatywność i talent młodzieży doceniono - prace zostały wyróżnione. Gratulujemy!

Opiekun młodzieży: Pani Iwona Saniukowicz

Organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Robert Tyszkiewicz