EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

Wykład na temat zawodu pilota wycieczek

19 października 2016 r. uczniowie klas: IE i IIF kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa wzięli udział w prelekcji „Praca pilota wycieczek oraz jego współpraca z obiektami noclegowymi”, przeprowadzonej przez Panią Barbarę Reniewicz.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z metodyką i specyfiką pracy pilota wycieczek. Lekcja była przepełniona ciekawymi i inspirującymi historiami z życia zawodowego naszego gościa. Prelegentka omówiła  rodzaje wycieczek, współpracę z kierowcami i hotelarzami, sytuacje awaryjne i zalety tej pracy. Prezentacja była wzbogacona zdjęciami z podróży z turystami.

Organizator spotkania: Pani Urszula Strzelińska - nauczyciel przedmiotów zawodowych

stat

Odsłon artykułów:
4597277