„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

SZCZĘŚLIWE
NUMERY
PN WT ŚR CZW PT

-  -  -  -  -

Znajdź artykuł

Kto jest online

Odwiedza nas 155 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Innowacyjni uczniowie ZSHE

Innowacyjność to obszar, który nie jest obcy uczniom Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Już po raz kolejny  zmierzyliśmy się z innowacyjnymi wyzwaniami i wystartowaliśmy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. W tym roku Komitet Szkolny w składzie: Pani Grażyna Łapina, Anna Dżega i Katarzyna Osiekowicz przekazał do organizatora regionalnego cztery projekty:

  1. Stop zwierzyno – kategoria pomysł techniczny
  2. DressCode w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarz – kategoria pomysł dydaktyczny
  3. Aplikacja Search – usprawnienia softwarowo-techniczne
  4. Aplikacja Hm-fi – usprawnienia softwarowo-techniczne.

Komitet Okręgowy po przeanalizowaniu 24 nadesłanych projektów i zasięgnięciu opinii ekspertów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Białostockiej wyłonił 8 prac (po dwie
w każdej kategorii) i zakwalifikował do etapu  centralnego.

Do etapu centralnego zakwalifikował się projekt „Aplikacja Hm-fi” - uczennicy Natalii Borzym z klasy technika handlowca.

Praca Macieja Frankowskiego „Stop zwierzyno” zajęła 3 miejsce a pozostałe prace wyróżniono.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Facebook