europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

SZCZĘŚLIWE
NUMERY
PN WT ŚR CZW PT

31 2 30 9 26

Znajdź artykuł

Kto jest online

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

18 października Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

16 października przedstawiciele klas trzecich i czwartych uczestniczyli w pokazie filmu „Uprowadzona” w ramach „Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi”.

Seans filmowy poprzedziła prelekcja, która miała na celu uświadomienie skali zagrożeń wynikających z handlu ludźmi. Warto dowiedzieć się więcej na temat tego zjawiska, aby chronić siebie i swoich bliskich. Zajrzyj na:

http://www.strada.org.pl/index.php/pl/o-nas

http://www.handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce/6145,Handel-ludzmi-w-Polsce.html

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa.

Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej 18 października. Istotą handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągnięcia korzyści. Jego ofiary doznają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenia często skutkują trwającymi wiele lat urazami.

Organizator działań prewencyjnych: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Facebook