EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Plan pracy szkoły i dodatkowe dni wolne

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

17 stycznia 2022 r.

Termin klasyfikacji rocznej

21 czerwca 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

24 stycznia – 06 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Rekolekcje

Kwiecień  2022 r.

Egzamin maturalny

04 – 23 maja 2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

11 stycznia 2022 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego)

Wrzesień 2021 r.

Dzień otwarty – zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu

Listopad 2021 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

Luty 2022 r.

Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

Kwiecień 2022 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie
o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych).
Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

Maj 2022 r.

Zebrania Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

31 sierpnia 2021 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2021 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

17 stycznia 2022 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2021/2022

21 stycznia 2022 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2022 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

22 kwietnia 2022 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I, II, III, THE

21 czerwca 2022 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2021/2022

24 czerwca 2022 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2021 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2021 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

22 grudnia 2021 r.

Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Luty 2022 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia 2022 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Dzień Języków Obcych

Październik 2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2021 r.

XXII Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2021 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Luty  2022 r.

Dzień Patrona Szkoły

18 lutego 2022 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2021 r.

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

II semestr 2022 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

29 kwietnia 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

06 – 10 września 2021 r.

DNI OTWARTE

II semestr

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2021 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

07 stycznia 2022 r.

10 stycznia 2022 r.

11 stycznia 2022 r.

18 stycznia 2022 r.

25 kwietnia 2022 r.

02 maja 2022 r.

04 maja 2022 r. 

05 maja 2022 r.

06 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

     

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.