EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wyniki rekrutacji do projektu

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż zakończyła rekrutację uczniów do projektu „Innowacyjne i skuteczne kształcenie zawodowe w ZSHE” – praktyki uczniów i job shadowing nauczycieli”.

Rekrutacja składała się z trzech etapów: analizy formalnej aplikacji uczestnika, testu językowego i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Grupa 30 uczniów odbędzie  praktykę zawodową w Barcelonie w Hiszpanii (12 ekonomistów i 6 handlowców) i Nicei we Francji (12 hotelarzy).

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom.

Komisja Rekrutacyjna

WYNIKI REKRUTACJI.