„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020 wybrana!

Już po wyborach! Głosy zebrane i policzone! Przewodniczącą samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020 została wybrana Gabriela Glińska z kl. IIb. Gratulujemy!

Komisja wyborcza

Zarząd SU

Przewodnicząca

Gabriela Glińska kl. IIc

Wiceprzewodniczący

Błażej Rynkiewicz kl. IVb

Członkowie zarządu

Zuzanna Nawarenko kl. Ic

Patryk Kaszewski kl. Id

Małgorzata Gieniusz kl. IIId.

Oksana Charkiewicz kl. IIId

Sebastian Roszkowski kl. IVb