EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Monitoring wizyjny

MONITORING WIZYJNY W SZKOLE

Zgodnie z art. 222 i 223 Kodeksu pracy oraz z art. 5 i art. 6 ust. 1 lit. a, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), ZSHE w Białymstoku posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny, który obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny teren Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku przy ul. Bema 105 oraz Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku przy ul. Bema 103 - monitoring funkcjonuje całodobowo.

 1. Monitoring wizyjny wykorzystywany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, wychowanków, pracowników i osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia szkoły i internatu oraz terenu wokół Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.
 2. Zgodnie z art. 111 Kodeks pracy monitoring będzie prowadzony z poszanowaniem godności i dóbr osobistych pracowników. Materiały powstałe w trakcie monitoringu będą wykorzystane jedynie w ww. celach, a dostęp do materiałów z monitoringu będą miały wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania zawartych w nich danych. Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz tych, które dotyczą bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu nawet w przypadku ustania stosunku pracy.
 3. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 4. Osoby przebywające na terenie placówki są informowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego przez umieszczenie przy wejściu do szkoły
  i do internatu w widocznych miejscach tabliczek informacyjnych przedstawiających znak graficzny informujący o objęciu dozorem kamer.
 5. Dyrektor przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych na terenie szkoły informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
 6. Osobami uprawnionymi do ciągłej obserwacji monitoringu w czasie rzeczywistym są osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.
 7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz tych, które dotyczą bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu nawet w przypadku ustania stosunku pracy.
 9. Zapis monitoringu realizowany przez rejestrator jako całość nie podlega archiwizowaniu. Nie są wykonywane również kopie bezpieczeństwa.
 10. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie
  w przypadkach związanych z incydentami bezpieczeństwa (stwierdzenia zagrożenia mienia lub bezpieczeństwa osób) jedynie uprawnionym organom
  w zakresie prowadzonych czynności prawnych, np. policji, prokuraturze, sądom, jako materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.
 11. Obraz zarejestrowany na monitoringu wizyjnym samoczynnie nadpisuje się po upływie 14 dni.
 12. Pracownikowi, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, przysługuje prawo:

- dostępu do treści danych,

- sprostowania i usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia sprzeciwu.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.