„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć i terminów realizacji dodatkowej godziny
w roku szkolnym 2015/2016