europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiada Statystyczna

Zapraszamy do udziału w IV edycji Olimpiady Statystycznej.

Zgłoszenia przyjmuje p. Ewa Drewnowska

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji