„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wybory SU

09.10.2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich klas, w trakcie którego w drodze głosowania wybrano zarząd SU. Do przewodniczącej Gabrieli Glińskiej - wybranej w czerwcu - dołączyli: Szymon Ciunczyk - wiceprzewodniczący oraz Bartłomiej Pochodowicz, Urszula Wąsik, Natalia Choińska, Ernest Władyko, Aleksander Pac, Tomasz Rafałko. Gratulujemy!

Zarząd SU

Przewodnicząca

Gabriela Glińska kl. IIc

Wiceprzewodniczący

Błażej Rynkiewicz kl. IVb

Członkowie zarządu

Zuzanna Nawarenko kl. Ic

Patryk Kaszewski kl. Id

Małgorzata Gieniusz kl. IIId.

Oksana Charkiewicz kl. IIId

Sebastian Roszkowski kl. IVb