EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Job shadowing nauczycieli ZSHE w Portugalii

W dniach 08.04. – 12.04. 2019. grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięła udział w job shadowing w Portugalii.

Wyjazd ten to druga mobilność w realizacji projektu "Nauczyielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli"  w Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

  Nauczyciele koordynatorzy projektów programu ERASMUS+ po raz kolejny dali szansę   portugalskiej organizacji partnerskiej EUROMOB z siedzi++++bą w Povoa de Varzim. Dzięki współpracy z  naszym partnerem firmie Euromob odbył się, więc  job shadowing, tj. udział naszych nauczycieli w lekcji, zgodnie z nauczaną branżą  u wyznaczonego wykładowcy przedmiotów zawodowych .  

Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia praktyczne, wizytowali miejsca praktyk zawodowych. Szkoły, w których mieli zajęcia nasi nauczyciele to:

  • ESCOLA SECUNDARIA DE ROCHA PEIXOTO  - jest to średnia szkoła zawodowa kształcąca w różnych kierunkach około 1700 uczniów.
  • ZENDENSINO - jest to szkoła zawodowa zorganizowana w formie spółdzielni.
    Jej podstawowym celem jest zapewnienie zróżnicowanej oferty edukacyjnej i szkoleniowej odpowiadającej potrzebom lokalnego rynku pracy oraz adekwatnej do zainteresowań uczniów i ich rodzin. 

 Jesteśmy pod wrażeniem tych  szkół  i firm, w których ich młodzież odbywa praktyki. Uczestnicy tej mobilności są również  pełni podziwu dla szefa kuchni Vasco Carneiro, który prowadził warsztaty  w restauracji  Tasca de Maria.

Dużą przyjemnością było także spotkanie w Urzędzie Miasta z Dyrektorem Departamentu Edukacji. W Portugalii szczebel lokalny zajmuje się  kompleksowo organizacją szkolnictwa podstawowego i średniego. W Urzędzie Miasta w Pavoa de Varzim  funkcjonuje komórka odpowiadająca za system edukacji w mieście. Dyrektor  tej  komórki podczas spotkania  omówił  obowiązujące zasady  kształcenia, zwracając szczególną  uwagę na bieżące  dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnych pracodawców.

 Uczestnicy wyjazdu  otrzymali certyfikat udziału w Job shadowing

A oto i fotorelacje:

  • Szkoły: ESCOLA SECUNDARIA DE ROCHA PEIXOTO, ZENDENSINO  i miejsca kształcenia praktycznego

 

  • Urząd Miasta i Urząd Pracy

  

  • Akcent kulturalno - poznawczy

  

PREZENTACJA: Projekt „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk