„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wyniki rekrutacji uczniów na staże zagraniczne - maj 2020

29 listopada 2019 roku ogłoszono wyniki rekrutacji do udziału w II mobilności uczniów, w projekcie  „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli ” Projekt 2018-1-PL01-KA116-048639 Program Erasmus+.

Kolejna grupa 34 uczniów przedstawiciele  klas II  technik ekonomista i technik hotelarz,  weźmie udział w stażu zagranicznym w Portugalii, tym razem w mieście Povoa de Varzim, w terminie  04.05 - 29.05.2020. 

Rekrutacja trwała od 12 do 27 listopada 2019  roku i składała się z trzech etapów: analizy formalnej aplikacji uczestnika, testu językowego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom.

Komisja Rekrutacyjna