EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wyniki konkursów/olimpiad prawnych w ZSHE etap szkolny rok szkolny 2019/2020

Do etapu rejonowego ogólnopolskiego konkursu Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku „Poznaj swoje prawa w pracy” zakwalifikowały się (po czterech dogrywkach) dwie osoby:
1. Julka Kiercul  (IIIg)
2. Mateusz Malinowski (IIc)

Do etapu okręgowego  ogólnopolskiej „Olimpiady Wiedzy o Prawie” zakwalifikowali się dwie osoby:
1. Kamill Narbut (IIIc)
2. Maciej Frankowski (IIIc)

Do etapu okręgowego ogólnopolskiej „Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy” zakwalifikowało się 14 osób:
1. Eliza Pietrzycka (IIa)    
2. Aleksandra Masiejczyk (IIa)
3. Natalia Kościuch (IIa)
4. Matusz Iwanowicz (IIa)
5. Paulina Malinowska (IIb)
6. Mateusz Malinowski (IIc)
7. Maciej Frankowski (IIIc)
8. Kamil Narbutt (IIIc)
9. Julia Kiercul (IIIg)
10. Agnieszka Falkowska (IIIg)
11. Patrycja Filipczuk (IIIg)
12. Julia Rakieć (IVb)
13. Damian Łajkowski (IVb)
14. Patrycja Baranowska (IVc)

Do etapu okręgowego ogólnopolskiej olimpiady  ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Anna Czerech (IVb)
2. Julia Rakieć (IVb)
3. Katarzyna Dobrzyń (IVc)

Życzymy powodzenia  w dalszej rywalizacji i zakwalifikowania się do etapu centralnego.
Opiekun merytoryczny Aneta Nartowicz

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji