„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Podsumowanie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

W grudniu 2019 r. zakończyliśmy realizację NPRCZ. W ramach Programu zakupiono 1251 książek, w tym 1093 lektury szkolne (87,37%). Całkowity koszt realizacji zadania – 15000 zł. Programem zostali objęci wszyscy uczniowie szkoły.

W ramach Programu zrealizowano ciekawe projekty edukacyjne. Najczęstsze formy promujące czytelnictwo: konkursy, spotkania z pisarzami, gazetki i wystawy, akcje czytelnicze.

Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o lektury i nowości wydawnicze zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Nastąpił wzrost wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej. IX-XII 2018 – 785 wypożyczeń (śr. 1,26), IX-XII 2019 – 1443 wypożyczenia (śr. 1,8).

GODZINY PRACY

 

Wypożyczalnia

Pn. 10.30–17.00

Wt. 8.30–14.30

Śr. 8.30–15.00

Czw. 11.00–17.00

Pt. 11.00–16.00

 

Czytelnia

Pn. 8.30–15.30

Wt. 10.00–17.00

Śr. 11.00–17.00

Czw. 8.30–13.30

Pt. 8.30–13.30


CENTRUM
MULTIMEDIALNE

SALA 11