EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Ośmiu Wspaniałych

Paulina Bilkiewicz wolontariuszka Koła Caritas w Internacie Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych została nagrodzona w tegorocznej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Decyzją Kapituły Konkursu XXV białostockiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych otrzymała tytuł Laureatki „Wspaniałej Wolontariuszki”. Jest to zasłużone wyróżnienie. Paulina Bilkiewicz od wielu lat działa w wolontariacie, jak sama mówi; „kocha pomagać”. Z dużym zaangażowaniem włączyła się w prace Koła Caritas. Wykazuje zainteresowanie pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, ma z nimi bardzo dobry kontakt. Paulina pracuje również na rzecz Fundacji Mali Wojownicy oraz Fundacji Pomóż Im. Uroczyste wręczenie nagrody zostanie zorganizowane w czasie, gdy możliwe będzie organizowanie większych imprez.

Na zdjęciu – w ubiegłym roku Paulina w imieniu wolontariuszy Koła Caritas odbierała dyplom przyznany dla naszego Koła Caritas, które wygrało w kategorii grupowej konkursu Ośmiu Wspaniałych.